Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- umowa podpisana

23 lutego, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim, na udzielenie dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie dotyczy realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Szacunkowy koszt programu w Mieście i Gminie Staszów wyniesie 550 000 zł, z czego 330 000 zł to dotacja, a pozostałe 220 000 zł wkład własny Gminy.

W ramach programu wsparciem zostanie objętych: 145 dzieci w wieku przedszkolnym, 320 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 248 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie szacuje, że koszty związane z opłaceniem posiłków dla dzieci i młodzieży wyniosą około 252 400 zł, zaś koszt wypłaty zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji wyniesie około 297 600 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

13-03-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.