Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Ponad 21 milionów złotych dla Gminy Staszów !


Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, blisko 35 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Staszów wraz z pompowniami - to najważniejsze punkty projektu budowy II – etapu kanalizacji sanitarnej w gminie Staszów. Projekt otrzymał ponad 21 milionów złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie realizuje ogromny projekt inwestycyjny. Dotyczy on budowy II etapu kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem między innymi miejscowości Czajków Południowy, Czajków Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna, Wiązownica Kolonia i Wiśniowa (w części dotychczas nieskanalizowanej), a także ulice Opatowską, Słoneczną i Polną w Staszowie.

W sumie wybudowanych zostanie blisko 35 kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami ścieków i urządzeniami płuczącymi. W ramach tego projektu powstanie również nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Wiązownicy Dużej o przepustowości 400 m3 na dobę. Zakres wszystkich prac jest ogromny, dlatego projekt został podzielony na pięć odrębnych kontraktów.

PGKiM, jako jednostka Gminy Staszów pozyskał na realizację tego zadania ponad 21 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pokryje on 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.


- Budowa drugiego etapu kanalizacji to ogromna i długo wyczekiwana inwestycja, która podniesie jakość życia naszych mieszkańców. Bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych nie doszłaby do skutku, dlatego tym bardziej cieszymy się z pozyskanego dofinansowania, które pozwoli sprawnie ją wykonać – mówi Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.


Projekt ma zostać zakończony do 31 grudnia 2019. Całkowita wartość opiewa na ponad 46,7 milionów złotych.

17-07-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.