Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:


1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr LXV/537/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów – projekt 535/22,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów – projekt nr 536/22,
c) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości – projekt nr 543/22,
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – projekt nr 544/22.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
(-) Piotr KasperkiewiczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 – projekt nr 541/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 542/22,
c) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z
tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jego wypłaty oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia – projekt nr 539/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew WojciechowskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:


Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 537/22,
b) ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 538/22.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Mirosław BernyśNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 w gminie Staszów – projekt nr 540/22,
b) udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – projekt nr 545/22.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław AltenbergNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) przekazania petycji według kompetencji – projekt nr 546/22.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Mariusz Łazarz


04-05-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.