Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJA


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 stycznia 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

a) przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 4 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów – 318/21.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

( - ) Mirosław Bernyś


12-01-2021, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.