Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Pracownie ekologiczne w Staszowie i Mostkach

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach realizowane jest zadanie pod nazwą Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Staszów”. Całkowita wartość projektu to 44 399 zł, z czego Gmina Staszów pozyskała na ten cel 34 557 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Celem programu jest zwiększenie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoły realizują go poprzez podniesienie jakości edukacji ekologicznej, zainteresowanie uczniów ekologią, ochroną środowiska i poszerzanie kwalifikacji nauczycieli. Ważnym elementem zadania jest również współpraca szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej. Pracownie zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne takie jak zestawy do badania stanu powietrza, zanieczyszczenia i hałasu, zestawy ekologiczne do badania wody, czy stacje pogody. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach dostały również ponad 50 różnego rodzaju zestawów doświadczalnych i pakietów edukacyjnych. Przyrządy posłużą najmłodszym do obserwacji i badań przyrody. W doposażonych w ten sposób placówkach realizowane są działania edukacyjne w trakcie zajęć lekcyjnych w tym m.in. dokonywanie pomiarów i doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej to także zajęcia w terenie. Lekcje takie poprowadzone będą we współpracy z Nadleśnictwem Staszów, Urzędem Miasta i Gminy Staszów oraz rodzicami. Uczniowie będą mogli w pełni wykorzystać wszystkie przyrządy pomocne przy pracy badawczej. Podczas zajęć na pewno przydadzą się zestawy do obserwacji lasu, przyrząd „Gleba- plus”, zestaw do pobierania prób glebowych oraz lupy i lornetki. Przewidziano również finałową akademię z okazji Dnia Ziemi oraz konkurs, który będzie polegał na znalezieniu ciekawego owada, jego obserwacji i sporządzeniu dokumentacji. W ramach projektu zaplanowane zostały także liczne wycieczki, wystawy, konkursy i festyny ekologiczne. Planowana liczba osób objętych edukacją ekologiczną w ramach zadania to prawie 400 osób.


Więcej zdjęć

12-02-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.