Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Projekt: Na dobry początek.

na zdjęciu loga programów unijnych


W dniu 3 marca 2016r. Gmina Staszów podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 357 250,05 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 303 667,29 zł, a wkład własny w kwocie 53 582,76 zł. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz objęcie dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne. Od 1 września 2015 roku Gmina Staszów utworzyła dodatkowy oddział w Przedszkolu Nr 4 w Staszowie dla dzieci w wieku 3 lat. W ramach realizacji projektu będą realizowane zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Nr 4 m.in. z: muzyki, teatru, rytmiki, plastyki, logopedii oraz z psychologiem, dla których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz wyposażanie. W Przedszkolu Nr 8 w Staszowie będą realizowane specjalistyczne zajęcia prowadzone metodą pracy „Dar zabawy – Dary Froeblowskie”, dla których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w celu prowadzenia tych zajęć, a w Przedszkolu Nr 3 w Staszowie w Zamiejscowym Oddziale w Dobrej zostanie wydłużony czas pracy oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Koordynator Joanna Jarosz


plakat informacyjny dotyczący projektu na dobry początek, gmina staszów dla przedszkolaków


19-10-2016, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.