Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Projekt "Słoneczne Dachy"-ważne informacje


W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi dalszych losów realizacji projektu pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów“ realizowana w ramach zadania pn.: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”, Gmina Staszów wyjaśnia:

W dniu 29.11.2018r. (czwartek) dokonano otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi dostawy i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii w Gminie Staszów. W postępowaniu wzięło udział dwóch Wykonawców (informacja z otwarcia ofert przedmiotowego postępowania dostępna na stronie BIP UMiG Staszów). Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie i podpisali wstępne umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, zostaną poinformowani o dalszych czynnościach w przedmiotowej sprawie.

Ponadto Gmina Staszów informuje, że lista podstawowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o mieszkańców znajdujących się na liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznych, lub w przypadku ewentualnych rezygnacji osób biorących udział w projekcie.

Gmina Staszów podkreśla, że realizacja projektu nie jest zagrożona, a zakończenie całości prac, zgodnie z przyjętymi założeniami, planuje się na dzień 30 sierpnia 2019 r.

03-10-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.