Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie działa Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie. Punkt jest czynny w środy, w godzinach od 15:00 do 17:00.

Działalność Punktu polega na pomaganiu i udzielaniu poradnictwa osobom dotkniętym przemocą domową w ramach przyjęć oraz telefonicznie pod numerem telefonu 15-864-32-63, wewnętrzny 43. Dyżur w placówce pełni specjalista pracy socjalnej zatrudniony w Ośrodku wraz z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, którzy udzielają wsparcia w zakresie:

  • informacji o prawnych możliwościach rozwiązania problemu przemocy w rodzinie,

  • informacji o instytucjach pomocowych zajmujących się przemocą w rodzinie, działających na terenie gminy,

  • uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Przy Punkcie działa także grupa wsparcia prowadzona przez psychologa.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: http://ops.staszow.pl/punkt-pomocy-ofiarom-przemocy-i-przestepstw-w-rodzinie.html

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem zgłoś się do Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

19-09-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.