Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rozbudowane Przedszkole nr 8 uroczyście otwarte


Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca. W Staszowie uroczyście otwarto rozbudowane Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.

Uroczyste otwarcie odbyło się 9 stycznia w budynku Przedszkola nr 8. Wydarzenie rozpoczął polonez w wykonaniu podopiecznych placówki. Proboszcz parafii pw. św. Barbary, ks. kan. Edward Zieliński, poświęcił rozbudowany obiekt. Następnie dyrektor jednostki, Alicja Misiak, przywitała zebranych gości, wśród których znaleźli się burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, zastępca burmistrza, Ewa Kondek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Strzała, przewodniczący Rady Miejskiej, Ireneusz Kwiecjasz wraz z radnymi, wicestarosta staszowski, Leszek Guzal, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Stanisław Batóg, wykonawcy Andrzej Kos i Zbigniew Kos z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., a także dyrektorzy szkół, przedszkoli i jednostek kultury oraz obecni i emerytowani pracownicy przedszkola i rodzice podopiecznych.

Otwarcie rozbudowanego przedszkola było okazją do podziękowań. Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie podziękowała burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów, Leszkowi Kopciowi oraz zastępcy burmistrza, Ewie Kondek za ogromne wsparcie w rozbudowie placówki, która dla rodziców dzieci uczęszczających do „ósemki” była niezwykle istotna.

- Niezwykle się cieszę, że po długim czasie podopieczni Przedszkola nr 8 będą mieli optymalne warunku do nauki oraz rozwoju. Dzięki wielu staraniom Urzędu Miasta i Gminy udało się pozyskać kwotę dofinansowania, która pozwoliła na rozbudowę placówki. Dzięki temu nasi najmłodsi mieszkańcy będą mieć jeszcze lepsze warunki - mówił burmistrz Leszek Kopeć. - Aby zrealizować inwestycję musieliśmy zlikwidować część placu zabaw, na którym powstało nowe skrzydło przedszkolne. Dlatego też postanowiliśmy przekazać Przedszkolu przyległy do obiektu teren, na którym w przyszłości powstanie plac zabaw- dodał burmistrz. Włodarze miasta złożyli na ręce dyrektora placówki, Alicji Misiak, kwiaty, a także wręczyli upominek dla dzieci z okazji otwarcia nowych sal przedszkolnych. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, zastępca burmistrza i dyrektor Przedszkola nr 8 wręczyli również podziękowania przyjaciołom placówki za okazywaną pomoc, życzliwości i zaangażowanie w funkcjonowanie jednostki. Uroczyste otwarcie rozbudowanej placówki zakończył występ artystyczny przygotowany przez podopiecznych Przedszkola nr 8.

Budynek, w którym obecnie mieści się Przedszkole nr 8, został rozbudowany. Projekt inwestycji założył między innymi dobudowę pomieszczeń przedszkolnych od strony wschodniej istniejącego budynku. Powstało nowe skrzydło powierzchni o 400 m2, gdzie znajdują się dwie sale przedszkolne, które mogą jednocześnie pełnić funkcję sali widowiskowej. Ponadto w nowo wybudowanym skrzydle znajdują się gabinety psychologiczne i logopedyczne oraz szatnia.

Zakres inwestycji objął wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej oraz wentylacyjnej. Wymienione zostały instalacje już istniejące. Wykonawca przebudował przyłącza gazu niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, elektryczne oraz dokonał przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach zadania został także zagospodarowany teren wokół budynku.

Prace przy rozbudowie Przedszkola nr 8 wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o. Koszt rozbudowy wyniósł ponad 1,1 mln, z czego dofinansowanie ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 to 560 tysięcy złotych. Pozostała część kwoty to wkład własny gminy.


03-10-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.