Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Rozpoczęli budowę ośrodka w Kurozwękach

Staszowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od lat przełamuje bariery. Zespół specjalistów pomaga swoim podopiecznym i ich rodzinom akceptować siebie i wychodzić z cienia niemocy, a lokalnej społeczności pokazuje, że stereotypy przeszkadzają w rozumieniu drugiego człowieka. Pełni pasji, zaangażowania i wielkiego ducha. Wiosną 2019 roku będą mieli nowy, piękny dom. Budowa właśnie ruszyła.

Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie to dwie instytucje w regionie, które w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, odgrywają ogromną rolę i mogą poszczycić się znakomitymi efektami pracy. Obie instytucje mieszczą się obecnie przy ulicy Rytwiańskiej w Staszowie. Obecnie Koło zrzesza 86 podopiecznych, a z usług Ośrodka korzysta 63 osoby. Pobierają one naukę z zakresu szkoły podstawowej i ponad podstawowej oraz uczestniczą w kursach przysposobienia do pracy.

Wiosną lub latem, podczas „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” kolorowy pochód ożywia Staszów a niepełnosprawni, przy dźwiękach muzyki tanecznej, z uśmiechem na ustach maszerują ulicami miasta, by następnie wziąć udział w sportowej paraolimpiadzie. Wtedy widać, jak na dłoni, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia, ale nie każdy umie sobie z nimi radzić. Oni chcą przełamywać kolejne bariery.

Jedną z tych barier jest ciasna siedziba Ośrodka i Koła. Mimo że w budynku przy ulicy Rytwiańskiej w Staszowie zagospodarowano wszystkie zakamarki, to i tak zespół pracowników i opiekunów oraz wierna grupa ich podopiecznych nie mogą w pełni rozwinąć skrzydeł.

Wkrótce wszystko się zmieni. W Kurozwękach buduje się dla nich nowy, piękny dom. Na początku listopada, uroczyście rozpoczęto budowę ośrodka, a symboliczną „pierwszą łopatę” wbiła Przewodnicząca Zarządu Koła Halina Łabuda. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Staszów, Burmistrz Leszek Kopeć i zastępca burmistrza Ewa Kondek, a także Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Michał Skotnicki starosta staszowski i Tomasz Fąfara wicestarosta staszowski. O obecnych możliwościach ośrodka i planach na przyszłość opowiedziały Przewodnicząca Zarządu Koła Halina Łabuda i Skarbnik Elżbieta Górnicz.

Na placu budowy w Kurozwękach odbyło się natomiast spotkanie z Grzegorzem Leszczyńskim - właścicielem Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego A-Z ELEKTRYKA, które wybuduje ośrodek.

Nowa siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kurozwękach będzie miała powierzchnię 755,52 m2. W nowym kompleksie kadra ośrodka będzie mogła wprowadzić do oferty niedostępne dotąd usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby poprawić ich aktywność, i umożliwić im pełniejsze włączenie się do lokalnej społeczności.

Temu będzie służył między innymi Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla 20 osób, w którym prowadzona będzie aktywna integracja między innymi: terapia zajęciowa i ruchowa, wsparcie psychologiczne i socjalne oraz dodatkowe zajęcia i treningi. Ponadto ośrodek będzie realizował Program Kompleksowego Wsparcia i Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, z którego skorzysta dodatkowo 80 osób.

W ramach oferty dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną w budynku Ośrodka kadra specjalistów obejmie kompleksową opieką także rodziny osób niepełnosprawnych, poprzez m.in. wsparcie psychologa, szkolenia, zajęcia integracyjne oraz zajęcia praktyczne dotyczące porad jak postępować z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo na terenie budynku zostanie zapewnione pomieszczenie, pełniące funkcje oazy dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach kryzysowych. Z Programu rocznie korzystać będzie stale 150 osób tj. członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Natomiast w ramach oferty dla społeczności lokalnej w budynku organizowane będą imprezy i wydarzenia służące większej integracji społecznej podopiecznych Stowarzyszenia z otoczeniem (m.in.: wystawy twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, czy Piknik Rodzinny). W sumie z oferty nowo wybudowanego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego korzystać będzie aż 600 osób (100 osób niepełnosprawnych, 150 członków rodzin, 350 osób ze społeczności lokalnej).

- To ważny dzień zwłaszcza dla dyrekcji i pracowników ośrodka, którzy na budowę nowej siedziby czekali wiele długich lat. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu już niedługo, w nowej i wygodnej siedzibie, będą mogli zaoferować swoim podopiecznym jeszcze więcej możliwości. Teraz pracujemy wspólnie z zarządem koła nad zapewnieniem wkładu własnego – mówi Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Inwestycja warta jest ponad 4,6 milionów złotych. Ponad 3,9 milionów złotych stanowić będzie dotacja przyznana w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Wkład własny to prawie 700 tysięcy złotych. Nowy kompleks obiektów powstanie do marca 2019 roku.
01-12-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.