Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rusza budowa ulicy Polnej
Gmina Staszów poczyniła pierwsze kroki w kierunku budowy ulicy Polnej w Staszowie. 22 czerwca została podpisana umowa na budowę tej drogi opiewająca na kwotę prawie 2 milionów złotych. Wykonawca przejął już plac budowy.

Burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie skarbnika miasta i gminy Staszów Henryki Skowron, podpisał umowę z wykonawcą, Zbigniewem Dziubą Usługi Remontowo - Budowlane z siedzibą w Koniemłotach, umowę pn. "Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083". Za wykonanie całości przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1 195 434,56 zł.

Zakres umowy obejmuje w szczególności roboty budowlane w zakresie m.in. budowy drogi klasy technicznej D z kostki betonowej, przebudowy istniejących zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy słupów linii elektrycznej n/N oraz rozbiórki ogrodzenia. Umowa dotyczy także obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej, wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej o źródłach finansowania, a także innych koniecznych robót gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca na realizację inwestycji ma 320 dni od dnia podpisania umowy, czyli prace powinny zakończyć się w maju 2024 roku. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - To kolejna potrzebna inwestycja w infrastrukturę drogową naszej gminy. Cieszę się, że udało się na nią pozyskać środki - mówił burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć.29-06-2023, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.