Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Staszów w projekcie „Catching-up regions”

W środę, 25 października odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Catching-up regions”. Staszów brał udział w projekcie jako jeden z dwóch samorządów w Polsce.

Celem projektu „Catching-up regions” zainicjowanego przez Komisję Europejską było zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Projekt, polegający m.in. na pomocy analitycznej, realizowany był przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy od maja 2016 roku. Pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej tej inicjatywy zostały Polska i Rumunia. W naszym kraju realizowano go w regionach świętokrzyskim i podkarpackim.

Celem Prognozy, która została opracowana w ramach projektu na potrzeby naszej Gminy, jest oszacowanie oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów. Inicjatywa miała na celu analizę i ocenę potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze i kulturowe oddziaływań ustaleń studium oraz opracowanie przyjętych rozwiązań mających na celu ich ograniczenie. Kolejnym celem prognozy jest wskazanie ewentualnych zagrożeń dla środowiska, które wynikają z wprowadzenia w życie ustaleń opracowanego studium oraz określenie metod działania, które pozwolą te zagrożenia ograniczyć lub zlikwidować.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Zakątku Świętokrzyskim w Grzybowie. O godzinie 10:00 rozpoczął się panel poświęcony rezultatom inicjatywy „Catching-up regions” w regionie świętokrzyskim. Panelistami w części spotkania pt. „Efektywne planowanie przestrzenne jako jeden z mechanizmów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw” byli Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Michał Skotnicki, Starosta Powiatu Staszowskiego, Wolfgang Munch, Zastępca Dyrektora Wydziału, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej, Marcel Ionescu-Heroiu, Starszy Specjalista ds. Polityki Miejskiej Bank Światowy, oraz Artur Hajdorowicz, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Kielce. Moderatorem panelu był Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Wystąpienia i dyskusje w panelu dotyczyły tego jak ład przestrzenny, umiejętne planowanie przestrzenne mogą wpływać na rozwój i dynamikę polityki gospodarczej. Dyskutowano także nad tym, czy w Polsce doceniamy przestrzeń jako pewną wartość społeczno-ekonomiczną. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na zaplanowanie i uporządkowanie infrastruktury, co korzystnie wpływa również na architekturę krajobrazu. Przemyślane rozplanowanie przestrzeni pozwala uniknąć także wielu błędów i niedogodności w kwestiach np. komunikacyjnych, dostępności usług czy estetycznych.

Burmistrz Leszek Kopeć zaznaczył, że planowanie przestrzenne jest niezbędne m.in. do rozwoju terenów inwestycyjnych, które posiada Gmina Staszów. Plan zagospodarowania przestrzennego wpłynie także pozytywnie na rozwój turystyki gminy. Burmistrz podkreślił, że spojrzenie i ocena działań regionu z zewnątrz, tj. przez Bank Światowy, jest nieocenioną pomocą. - Każdy patrzy na swoje podwórko. Zobaczyć coś w szerszej perspektywie jest trudno. Dobrze mieć osoby z zewnątrz, które spojrzą na nasze plany chłodnym okiem. Chcemy aby plan zagospodarowania przestrzennego był kompatybilny z pozostałymi gminami, powiatami. Bardzo nas ucieszyło, że taki organ jak Bank Światowy chce być dla nas głosem doradczym w tej kwestii – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy. Na tym etapie Gmina posiada studium uwarunkowań przestrzennych. Przed władzami konsultacje społeczne i dalsze kroki na drodze do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Po konferencji zebrani goście udali się pod Ratusz na Rynku w Staszowie, gdzie Leszek Kopeć przybliżył gościom historię Staszowa, Rynku i Ratusza, a następnie opowiadał o planach ich rewitalizacji. Następnie uczestnicy konferencji i zagraniczni goście zwiedzali Pałac w Kurozwękach.


02-11-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.