Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Staszowskie gabinety szkolne lepiej wyposażone

Przyznano dofinansowanie na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną dla staszowskich szkół. W pomoce do doraźnej pomocy medycznej doposażone zostaną gabinety w Zespole Placówek Oświatowych – Publicznej Szkole nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkolu nr 4 im. T. Kościuszki, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego.

W ramach doposażania gabinetów w wyżej wymienionych szkołach, zakupione zostaną m.in. apteczki przenośne, ciśnieniomierze, siatki centylowe dla chłopów i dziewcząt, szafki służące do przechowywania leków, czy podświetlana tablica do badania wzroku. Dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej, a jego łączna kwota brutto wynosi 20 100,00 zł.

We wrześniu Sejm uchwalił „Ustawę o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”. Owa poprawa jakości i dostępności ma nastąpić poprzez zwiększenie w 2017 roku środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, z uwzględnieniem m.in. wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zgodnie z ww. ustawą, Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadania własne, która może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet. Każda ze staszowskich placówek otrzyma dofinansowanie w jego maksymalnym wymiarze. Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej ma zostać zrealizowany do końca tego roku.

05-12-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.