Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Strefa „B” włączona do SSE? Radni są na „Tak”


W czwartek, 3 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące między innymi wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok, zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Mała, a także uchwały dotyczące zamiany, sprzedaży i nabycia gruntów.

Ważnym tematem obrad był projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych na obszarze strefy „B” w Grzybowie, w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Projekt przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zakłada włączenie ok. 20 hektarów gruntów w strefie „B” do SSE Starachowice. Byłyby to kolejne po „strefie A” tereny inwestycyjne, na których inwestorzy mogliby skorzystać z preferencyjnych warunków. Projekt został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską. Tym samym Gmina Staszów może oficjalnie wnioskować do SSE Starachowice o włączenie kolejnych terenów inwestycyjnych.

Gościem obrad była Anna Krupka, Poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, która do Staszowa przyjechała na zaproszenie Burmistrza Staszowa Leszka Kopcia. Pani Poseł przekazała wiele ciepłych słów pod adresem władz samorządowych Miasta i Gminy Staszów, a także potwierdziła, że realizacja inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Staszowie stanie się faktem.

Po zakończeniu sesji odbyła się konferencja prasowa z udziałem regionalnych mediów, poświęcona między innymi zagadnieniom inwestycji w bazę sportową i infrastrukturę komunalną na terenie Gminy Staszów, pierwszych inwestorów na strefie „A” oraz planom włączenia się Gminy Staszów do rządowego programu „Mieszkanie +”.08-08-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.