Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Szkoła w Czajkowie bezpieczna i przyjazna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie walczy z dyskryminacją i agresją rówieśniczą opartą na stereotypach i uprzedzeniach poprzez przystąpienie do programu rządowego „Bezpieczna+”. W ramach tego programu placówka realizowała projekt edukacyjny „Żyj inaczej – działaj i pomagaj”, który miał na celu kształtowanie umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych. W projekt, który oficjalnie zakończono 29 listopada br., włączyła się cała społeczność szkolna z Czajkowa.

Realizacja założeń Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” odbywała się poprzez trzy warsztaty: „Profilaktyka na scenie”, „Bezpieczna przerwa w realu” oraz „Spójrz inaczej na konflikt – mediacje rówieśnicze w szkole”. W ramach „Profilaktyki na scenie” powstał Szkolny Teatr Profilaktyczny, który opracował spektakl o tematyce dyskryminacji pt. „Inny nie znaczy gorszy”. Przedstawienia teatralne tworzone przez uczniów były wystawiane w szkołach w Mostkach, Wiązownicy, Smerdynie, Kurozwękach oraz w Czajkowie. Uczniowie stworzyli także ulotki profilaktyczne rozdawane po spektaklu, które mówiły o problemie dyskryminacji i informowały, gdzie można szukać pomocy w przypadku zetknięcia się z problemem nierównego, niesprawiedliwego i gorszego traktowania kogoś z przyczyn od niego niezależnych. Wśród uczniów zorganizowano także konkurs na logo Teatru Profilaktycznego.

W Czajkowie, jako konsekwencja realizacji zadania „Spójrz inaczej na konflikt – mediacje rówieśnicze w szkole”, powstał także Szkolny Klub Mediatorów. Uczniowie zyskali możliwość otrzymania wsparcia od rówieśników w sytuacjach konfliktowych. Mogą zgłosić się po pomoc do Klubu tworzonego przez mediatorów (po trzech uczniów z każdej klasy), którzy zostali profesjonalnie przeszkoleni z zakresu mediacji rówieśniczych. W warsztatach mediacji uczestniczyli uczniowie klas IV, V, VI i VII.

„Bezpieczna przerwa” to inicjatywa mająca zapewnić bezpieczeństwo w szkole podczas długich przerw międzylekcyjnych, poprzez zorganizowanie uczniom czasu w ciekawy sposób. Wychowankowie szkoły w Czajkowie mają szansę spędzać długie przerwy aktywnie grając w piłkę, w unihokeja, tańcząc, grając w szachy czy czytając maluchom. Dzięki tym działaniom zwiększono bezpieczeństwo na przerwach, wyeliminowano podczas pauzy używanie telefonów komórkowych oraz dano uczniom możliwość integracji oraz aktywizacji sportowej i intelektualnej.

Program „Bezpieczna +” w Czajkowie to także szkolenia i warsztaty zarówno dla uczniów, rady pedagogicznej, jak i rodziców. W ramach programu odbyły się warsztaty dla braci uczniowskiej pt. „Bezpieczni w sieci”, „Nie jestem inny, inna” oraz „Mediacje rówieśnicze”. Nauczyciele i pedagodzy przeszli szkolenie profilaktyczne z zakresu problematyki dyskryminacji, a rodzice mieli szansę uczestniczyć w prelekcji „Cyberprzemoc, a moje dziecko”. Elementem projektu edukacyjnego „Żyj inaczej – działaj i pomagaj” była także wycieczka integracyjna do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, w której uczestniczyło 40 uczniów z PSP w Czajkowie. Zwiedzano JuraPark, Muzeum Jurajskie oraz Prehistoryczne Oceanarium.


29 listopada odbyło się oficjalne zakończenie trwającego kilka miesięcy projektu. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali nabyte podczas realizacji programu umiejętności. W finałowym koncercie udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Marek Strzała, radny sejmiku wojewódzkiego, Wioletta Hatak, dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, Lidia Chwała, dyrektor ZPO w Smerdynie. Nie zabrakło również nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Wicedyrektor Joanna Modras-Nowacka, podczas gali zakańczającej projekt, podsumowała trzymiesięczną pracę zespołów uczniowskich i podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu - młodzieży, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz podmiotom współpracującym ze szkołą przy realizacji projektu, tj. Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Leszkowi Kopciowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów, Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie oraz Powiatowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podziękowania skierowano również do uczniów zaangażowanych w projekt. Oprócz przemówień, zebrani goście mieli okazję zobaczyć spektakl, przygotowany przez Szkolny Teatr Profilaktyczny.


Projekt został sfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek oraz przez Leszka Kopcia, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Środki przekazane przez wojewodę wynosiły 6 560 zł, stanowiąc tym samym 80% całości dofinansowania projektu, a wkład własny gminy wyniósł 1 640 zł, co stanowi 20% wsparcia finansowego. Całkowity koszt zadania realizowanego w Czajkowie wyniósł 8 200 zł. Warto zaznaczyć, ze wniosek z Czajkowa otrzymał największą liczbę punktów przyznawanych za treść, przy ocenie placówek, które starały się o dofinansowanie. Wniosek z gminy Staszów uzyskał 90 pkt, tak jak siedem innych gmin. O wsparcie finansowe starało się 28 gmin, a najmniejsza liczba punktów przy ocenie wniosku wyniosła 52.


Zdjęcia dzięki uprzejmości Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie

01-12-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.