Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Tereny inwestycyjne w Grzybowie

Został podjęty kolejny krok ułatwiający działanie inwestorów na Strefie Ekonomicznej „Starachowice”. We wtorek, 19 września w Starachowicach została podpisana umowa między Gminą Staszów a Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S. A., dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości położonych w obszarze SSE „Starachowice” - Podstrefa Staszów.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Pokory podpisując umowę zlecił Strefie, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Marcina Perza i Wiceprezesa Zarządu Miłosza Pamułę, zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie wyżej wymienionych nieruchomości. Zarządzający, czyli Strefa Ekonomiczna, ma za zadanie prowadzić działania marketingowe w kraju i za granicą w celu pozyskania inwestorów zainteresowanych kupnem nieruchomości. Określenie ceny wywoławczej spoczywa na barkach właściciela nieruchomości, czyli Miasta i Gminy Staszów. Kryteria oceny ofert określi właściciel w porozumieniu z zarządzającym.

Przetargi na zbycie nieruchomości położonych w Podstrefie Staszów przeprowadzone zostaną łącznie z przetargami na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze SSE „Starachowice”.


21-09-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.