Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Umowa na oczyszczalnię ścieków w Wiązownicy Dużej podpisana

Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o., Marian Adamczyk „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany oraz Grzegorz Nowak Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN” podpisało w środę, 4 kwietnia umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na wykonanie budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża – Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażeniem oraz z monitoringiem.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności przedstawicieli władz Miasta i Gminy Staszów – Leszka Kopcia, burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz Ewy Kondek, zastępcy burmistrza. Włodarz miasta podkreślił jak ważną inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, która podniesie jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Staszów.

Projekt inwestycji zakłada wybudowanie kompletnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3 na dobę w Wiązownicy Dużej, która będzie oczyszczać ścieki z nowo powstającej sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Kontraktu W-02.

Zawarta w środę umowa to ostatni z pięciu kontraktów projektu o nazwie „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów –etap II.”. PGKiM, jako jednostka Gminy Staszów, pozyskał na realizację tego zadania ponad 21 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wszystkich zadań jest wyeliminowanie braków jakościowych i ilościowych w systemie wodno-kanalizacyjnym i osiągnięcie zgodności z obowiązująca dyrektywą, przez co zwiększy się odsetek mieszkańców aglomeracji Staszów mających dostęp do systemu kanalizacji. Inwestycja objęła swoim zasięgiem między innymi miejscowości Czajków Południowy, Czajków Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna, Wiązownica Kolonia i Wiśniowa (w części dotychczas nieskanalizowanej), a także ulice Opatowską, Słoneczną i Polną w Staszowie. Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć wynosi 46 789 741,43 złotych.


06-04-2018, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.