Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego w Wiśniowej

W sobotę, 27 stycznia, na terenie placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej nastąpiło uroczyste poświęcenie oraz przekazanie aktu nadania, kluczyków i dokumentów ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki.

Sobotnią uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu staszowskiego, które poprowadził miejsko-gminny komendant dh Grzegorz Kwietniewski. Zebranych w Wiśniowej gości powitał prezes OSP Wiśniowa, dh Karol Chałoński. Wśród gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, zastępca Burmistrza, Ewa Kondek, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Bień oraz Marek Strzała, asystent Poseł na Sejm, Anny Krupki, Marcin Kaczmarczyk, przewodniczący Rady Miasta w Staszowie, Dominik Rożek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, bryg. Rafał Gajewicz oraz starosta staszowski, Michał Skotnicki.

Święto przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wiśniowa było także okazją do wręczenia medali oraz wyróżnień osobom zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 6 druhów, Srebrny 8 druhów, zaś Brązowym Medalem zostało odznaczonych 3 druhów. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej wręczył osobom zasłużonym za wspieranie inicjatyw społecznych i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej podziękowania w postaci pucharów. Okolicznościową nagrodą został także uhonorowany Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć.

Po wręczeniu odznaczeń ks. Krzysztof Barański, proboszcz parafii Wiśniowa, dokonał uroczystego poświęcenia wozu strażackiego marki MAN. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, reprezentant Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, Ewelina Bień oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Rafał Gajewicz przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej akt nadania wraz z kluczykami oraz dokumentami do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wręczający dokonali także uroczystego przecięcia wstęg. Najstarszy czynny druh OSP Wiśniowa, którego imieniem nazwano nowy wóz, dokonał symbolicznego chrztu – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy będzie nosił imię „Staś”.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, w swoim przemówieniu podczas uroczystości zaznaczył, że otrzymany przez jednostkę samochód, pozyskany dzięki staraniom Gminy, jest niezwykle ważny i potrzebny, gdyż OSP Wiśniowa każdego dnia jako jedna z pierwszych służy swoją pomocą poszkodowanym zarówno w zdarzeniach drogowych, jak i pożarach. Włodarz Staszowa podziękował wszystkim zaangażowanym w pozyskanie środków na zakup wozu strażackiego dla jednostki w Wiśniowej. - Jesteśmy po to, żeby pomagać. Służymy jednemu społeczeństwu Miasta i Gminy Staszów, powiatowi staszowskiemu. - powiedział Leszek Kopeć.

Zakup nowego wozu bojowego, któremu zostało nadane imię „Staś”, był możliwy dzięki staraniom Gminy Staszów, która złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zyskał on rekomendację i otrzymał dotację ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”. Koszt tej inwestycji to 938 600 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 703 950 złotych, a wkład Gminy Staszów 234 650,00 złotych.


30-01-2018, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.