Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Staszowie

W piątek, 22 czerwca po raz pierwszy w Staszowie zorganizowano wojewódzkie obchody zakończenia roku szkolnego. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji nagrodzono najzdolniejszych uczniów oraz laureatów konkursów przedmiotowych..

Piątkowe uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele pw. Świętej Barbary w Staszowie. Następnie obchody przeniosły się do hali OSiR. Na wydarzenie licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich.: Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, wicewojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski, świętokrzyski kurator oświaty, Andrzej Mądzik, włodarze miasta: burmistrz, Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek, radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym, starosta staszowski, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele przedsiębiorstw, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Gospodarze oraz zaproszeni goście w swoich wystąpieniach życzyli uczniom i nauczycielom bezpiecznych i niezapomnianych wakacji. Najzdolniejsza młodzież otrzymała od świętokrzyskiego kuratora oświaty, stypendia. Burmistrz, Leszek Kopeć nagrodami rzeczowymi i listami gratulacyjnymi wyróżnił natomiast uczniów z najwyższą średnią ocen ze wszystkich szkół z Gminy Staszów oraz finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Zasłużone nagrody otrzymali także nauczyciele prowadzący najbardziej zdolnych uczniów.


WIĘCEJ ZDJĘĆ


Nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 przyznane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - Kazimierza Mądzika

Szkoły Podstawowe

Natalia Kufel uczennica VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, średnia ocen 5,85. Natalia jest zaangażowana w życie szkoły, od 3 lat pełni funkcję wolontariusza. Rozwija liczne pasje i zainteresowania. Cechuje ją wysoka kultura osobista, jest niezwykle koleżeńska, sympatyczna, lubiana przez zespół klasowy.

Zdobyła w bieżącym roku szkolnym tytuł laureata I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego oraz zajęła I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym.

Gimnazjum

Paulina Dziewierz, uczennica klasy gimnazjalnej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ,ze średnią ocen 5,53

Paulina to wzorowa uczennica o nieprzeciętnych zdolnościach. Od pierwszej klasy brała udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz angażowała się w życie sportowe szkoły. Reprezentowała szkołę w rożnego rodzaju konkursach oraz zawodach sportowych na szczeblach gminny, powiatu, województwa oraz kraju. Jest laureatką XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego oraz Finalistką XV Wojewódzkiego Konkursu z biologii.

Szkoły ponadgimnazjalne, licea ogólnokształcące.

Ada Banasiewicz uczennica II kl. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, średnia ocen 5,44

Ada jest uczennicą bardzo ambitną i zaangażowaną, co potwierdziła VII miejscem w etapie wojewódzkim konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”. W minionym roku szkolnym reprezentowała szkołę podczas dwóch konkursów wiedzy o języku polskim, zajmując 2 oraz 3 miejsce. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły angażując się w organizację akademii, pisząc audycje radiowe i projektując gazetki. Angażowała się w organizowane przez szkołę akcje charytatywne, działając w Szkolnym Kole Wolontariatu. Głównym pozaszkolnym zajęciem Ady jest taniec. Jako członkini staszowskiego zespołu tanecznego Kleks, odniosła z zespołem znaczne sukcesy. Ada należy także do stowarzyszenia Terra Celtica z Krakowa, zajmującego się rekonstrukcją historyczną okresu starożytności – wraz z innymi członkiniami grupy, rokrocznie uczestniczy w wielu imprezach historycznych.

Szkoły ponadgimnazjalne, technikum otrzymał:

Tomasz Złotnik uczeń III klasy technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, średnia ocen 5,5

Tomasz jest uczniem sumiennym, pracowitym, zaangażowanym w różnego rodzaju działania i konkursy. Był finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „O Naszą Niepodległą” w Warszawie. Pasjonuje się zagadnieniami społecznymi i historycznymi. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz środowiska uczniowskiego i lokalnego. Cieszy się bardzo dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.

Nagrodę kuratora w kategorii szkoła branżowa I stopnia otrzymała:

Klaudia Komańska uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szkole Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie , średnia ocen 5,20

Klaudia zawsze wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Przez cały okres nauki w szkole otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem. Aktywnie uczestniczyła w działaniach szkolnego wolontariatu. Jej pasją jest cukiernictwo, dlatego kształci się w tym zawodzie. W wolnym czasie śpiewa w scholii działającej przy kościele Św. Barbary w Staszowie.

Nagrodę kuratora w kategorii uczeń „innowator”

Maciej Kowalski uczeń kl. IV technikum w zawodzie technik elektronik w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, średnia ocen 4,60

Maciej to uczeń o dużych umiejętnościach technicznych, uzyskał wiele sukcesów w kraju i na arenie międzynarodowej w rozmaitych konkursach i olimpiadach :

-w Ogólnopolskim Konkursie Młody innowator 2017 – uzyskał 3 miejsce w Polsce jako współautor projektu BABCIA W WANNIE czyli system bezpiecznej kąpieli

- w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 – uzyskał 3 miejsce w Polsce w kategoria pomysł techniczny

- otrzymał zloty medal na Światowych Targach Wynalazczości - Bangkok 2018

-jest finalistą w Ogólnopolskim konkursie "Młody wynalazca" 2018

- jest zwycięzcą regionalnego Konkursu naukowego E(x)plory 2018

Za wybitne osiągnięcia sportowe

Kamila Legiecka uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

Kamila jest uczennicą o nieprzeciętnych zdolnościach motorycznych. Wszechstronna zawodniczka, reprezentowała szkołę w zawodach sportowych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Największe sukcesy odnosi w lekkiej atletyce.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nagrodzeni przez Burmistrza Leszka Kopcia.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie

1. Olga Słomka – laureatka konkursów przedmiotowych z: biologii, chemii, finalistka konkursu przedmiotowego z języka angielskiego,

2. Igor Jaworski - laureat konkursów przedmiotowych z: matematyki, fizyki,

3. Fryderyk Sadłocha - laureat konkursu przedmiotowego z: matematyki,

4. Paulina Dziewierz - laureatka konkursu przedmiotowego z: języka polskiego, finalistka konkursu przedmiotowego z: biologii,

5. Gustaw Maj - laureat konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego, finalista konkursów przedmiotowych z: matematyki, języka angielskiego,

6. Anita Dalach – laureatka konkursu przedmiotowego z fizyki, finalistka konkursu przedmiotowego z języka angielskiego,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie

7. Filip Głodo – laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych,

8. Natalia Kufel – laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie

9. Agnieszka Lech – laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego,

10. Małgorzata Tomporowska – laureatka konkursu przedmiotowego z fizyki, finalistka konkursu przedmiotowego z chemii,

11. Mateusz Jacak - laureat konkursu przedmiotowego z geografii, finalista konkursu przedmiotowego z: chemii,

12. Olga Skrzypek - laureatka konkursu przedmiotowego z historii,

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w szkołach na terenie Miasta i Gminy Staszów:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie, średnia 5, 33

-Hanna Chodurek

-Kornelia Korycińska

-Mateusz Wróbel

-Kacper Polewka

-Aleksandra Filipczak

-Mikołaj Polewka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie

-Maja Jakubczyk, średnia 5,45

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie

-Natalia Kufel, średnia 5,85

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie

-Julia Zając, średnio 5,43

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach

-Wiktoria Mocak, średnia 5,82

Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniemłotach

-Jakub Wójtowicz, średnia 5,82

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurozwękach

-Wojciech Wysocki, średnia 5,55

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie

-Wiktoria Czerwiec, średnia 5,27

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej

-Zuzanna Jarzyna, średnia 5,45

Oddziały gimnazjalne, (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1)

-Małgorzata Tomporowska, średnia 5,44

Oddziały gimnazjalne, (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2)

-Paulina Dziewierz, średnia 5,53

Oddziały gimnazjalne w Czajkowie, średnia 5,14:

-Julia Kubik

-Aleksandra Kaczmarska

Marcin Tometczak, uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego otrzymał dodatkowo nagrodę ufundowaną przez Tadeusza Wrześniaka, prezesa Hut Szkła Gospodarczego „Wrześniak Glassworks”

29-06-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.