Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wprowadzenie rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze"

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów uprzejmie informuje, iż został wprowadzony do realizacji rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
Przedmiotowy program obejmuje dofinansowaniem następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

1.Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.

2. Docieplenie przegród budynku.

3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

5.Instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych).

6.Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji wynoszą 53 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 000,00 zł.
Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” wraz z wzorem formularza wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 – 155 Kielce. - www.wfos.com.pl. (W celu wypełnienia wniosku należy się zalogować i pobrać interaktywny formularz wniosku wraz z załącznikami).

Informacje dotyczące dofinansowania w/w zadań, mieszkańcy miasta i gminy Staszów mogą uzyskać również w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pokój nr 8 (parter), w godzinach pracy Urzędu. Tel. 15 864 83 45.

Nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczących dofinansowania zadań w ramach w/w Programu ma charakter ciągły.Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Leszek Kopeć


24-01-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.