Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Wspieramy inwestycje na drogach wojewódzkich

22 listopada Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy reprezentujący Gminę Staszów, przy kontrasygnacie Joanny Pokory, Skarbnika Gminy, podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Jana Maćkowiaka, Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego. Umowa dotyczy pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Gminę.

Zgodnie z umową, Gmina Staszów w 2018 roku udzieli Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 150 000 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100. Kwota została zabezpieczona w budżecie Gminy Staszów na rok 2018. Inwestorem zadania jest Województwo, w imieniu którego zadanie realizować będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

2 października br. radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ww. pomocy finansowej. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu przeprowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 757 zrealizuje firma „Dylmex” ze Staszowa. Planowane prace mają zakończyć się 31 lipca 2018 roku.

06-12-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.