Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wyróżnienie dla Gminy Staszów

W piątek, 29 czerwca odbyła się jubileuszowa gala z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Podczas uroczystości wręczono nagrody instytucjom i organizacjom, które przyczyniają się do ochrony środowiska oraz szerzą edukację ekologiczną.

Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Staszów, którą na uroczystości reprezentowali: burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek. Włodarze Staszowa odebrali z rąk Prezesa WFOŚiGW w Kielcach, Ryszarda Gliwińskiego statuetkę w kategorii: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Podczas gali podkreślano duże zaangażowanie staszowskiego samorządu w realizację inwestycji proekologicznych.Do najważniejszych zadań realizowanych wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach należą:

Zagospodarowanie terenów zielonych w Staszowie

- Projekty realizowane na terenie Parku Zalew nad Czarną, ulicy Jana Pawła II i Spokojnej w Staszowie.

(powierzchnia ponad 4 hektarów).

Posadzono łącznie 79 drzew; 386 krzewów oraz 286 rabat wielokwiatowych. Łączna wartość zadań wyniosła 98 690 zł w tym dotacja 39 476 zł.

Akcje edukacyjne

Projekt: „Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna”.

W ramach projektu zorganizowano konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży dotyczący walorów przyrodniczych kompleksu leśnego „Golejów”. Na podstawie nadesłanych prac wykonano kilkanaście tablic edukacyjnych promujących walory przyrodnicze Golejowa. Koszt całkowity zadania – 11 010,00 zł, w tym dotacja 6 753,80 zł.

Usuwanie azbestu

„Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów” - od 2010 roku w formie dotacji Gmina Staszów pozyskała łącznie 408 046,00 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych związanych z usuwaniem azbestu.

Łączny koszt realizacji Programu w Gminie Staszów wyniósł:

485 527,83 złotych, w tym:

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 168 018,94 zł.

dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 240 027,06 zł

dotacji z budżetu Powiatu Staszowskiego - 67 340,56 zł.

Wkład własny budżetu Miasta i Gminy Staszów - 10 141,27 zł.

W 2017 roku utworzono „Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Staszów” w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego „Pracowania edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii. Koszt całkowity zadania wyniósł 51 300,00 zł w tym dotacja 40 000,00 zł.

Obecnie Gmina Staszów podpisała umowę dotacji na utworzenie kolejnej Pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej dla szkoły Nr 2 w Staszowie, gdzie koszt całkowity wynosi 30 000,00 zł w tym dotacją w kwocie
24 000,00 zł.


]

\


05-07-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.