Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XL sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W poniedziałek 27 lutego odbyła się 40 sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Staszowie, którym został radny Rafał Grabka i zastąpił na tym stanowisku wiceprzewodniczącą Marię Malec.

W porządku posiedzenia było 9 projektów uchwał. Na wniosek burmistrza Leszka Kopcia dwa rozporządzenia zostały zgłoszone do wycofania z porządku obrad. Jedną z nich była uchwała o przyjęciu Planu Działania dla zadania pn.: „Wykorzystania potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego” planowanego do realizacji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 – projekt nr 363/17. Druga z wycofanych uchwał to projekt wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 366/17. Rada Miasta przychyliła się do prośby burmistrza i przegłosowała pozytywnie wycofanie tych dwóch projektów.

W obradach 40 sesji znalazły się uchwały w sprawach:

  • Wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 364/17,

  • Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 365/17,

  • Przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 360/17,

  • Wyboru przewodniczącego komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 361/17,

  • Dokonania zmiany uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych – projekt nr 362/17,

  • Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 367/17,

  • Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 368/17.

Wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte.

06-03-2017, Paweł Zimny
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.