Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W poniedziałek, 2 października odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W porządku posiedzenia znalazło się szesnaście projektów uchwał. Radni przegłosowali między innymi uchwały dotyczące stwierdzenia przekształceń placówek oświatowych naszej gminy, w związku z likwidacją szkół gimnazjalnych. W podjętych uchwałach stwierdzono przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie, w szkołach nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie, Mostkach, Wiązownicy Dużej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie, im. Tadeusza Kościuszki w Koniemłotach i im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach. Przyjeto także uchwałę stwierdzającą przekształcenia w ośmioletnie szkoły podstawowe Zespołu Szkół im. Ignacego Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Staszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum w Czajkowie.

Zgodnie z postanowieniem Radnych z budżetu Gminy Staszów zostanie przeznaczone 150 000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec. Radni zajmowali się m.in. nad uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2017 oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2017 – 2027. Jedna z uchwał dotyczyła zwiększenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Staszów o 54 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na „Domy pomocy społecznej”. Przegłosowana została także uchwała dotycząca dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie. Dotacja wyniesie 30 000,00 zł i pochodzić będzie z dochodów własnych gminy.

Podczas Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Leszek Kopeć przedstawił nową kierownik Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, Agnieszkę Adwent oraz nowego kierownika „Jutrzenek”, Dorotę Wasilewską.


04-10-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.