Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W poniedziałek, 18 września odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Przed przyjęciem porządku obrad uczczono minutą ciszy zmarłą Marię Kondek, wieloletniego pracownika oraz dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w latach 1978-1998.

W porządku obrad pojawiły się dwie uchwały, które zostały przyjęte przez Radnych. Pierwsza uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2017. Zwiększono wydatki budżetu w działach: transport i łączność, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zadaniami na jakie Rada Miejska zwiększyła wydatki budżetu były m.in. rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy (zwiększenie o kwotę 227 000,00), zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Lenartowice (6 960,13 zł) oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym (10 000,00 zł).

Zmiany w budżecie przewidują także zmniejszenie wydatków Miasta i Gminy Staszów w działach transport i łączność, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. W ramach ostatniego z wymienionych wyżej działów zmniejszono wydatki na przebudowę boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie (w kwocie 30 000,00 zł). O kwotę 50 000,00 zł zmniejszono także wydatki budżetu na przebudowę zagospodarowania terenów przy budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Radni przegłosowali również uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027.


19-09-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.