Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm. 1)) oraz § 7 ust.1 Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. woj. św z 2011 r., Nr 68, poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1


1. Przyznaję dotacje na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w ramach realizacji uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku do wykonania w 2017 roku przez kluby sportowe.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się po dokonanym rozstrzygnięciu trzeciego otwartego
konkursu złożonych wniosków na wsparcie wykonania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 r. na podstawie opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 stycznia 2017 roku.

04-12-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.