Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 242/2016. Konsultacje społeczne NGO


Zarządzenie nr 242/2016 Burmiastrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 7 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia projektu „Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.1)) oraz art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm. 2))

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 9 listopada 2016 roku do dnia 17 listopada 2016 roku.09-11-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.