Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 249/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Zarządzenie nr 249/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 grudnia 2017 roku. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1)), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.2)) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 18 marca
2011 r., poz 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:


§ 1


1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

20-12-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.