Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Zielone światło dla Inwestorów


Gmina Staszów otrzymała zielone światło dla skutecznego pozyskiwania inwestorów. Premier RP Beata Szydło podpisała rozporządzenie włączające oficjalnie „Strefę A” w Grzybowie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

Rozporządzenie dotyczy rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice między innymi o tereny inwestycyjne znajdujące się w obrębie ewidencyjnym 6 Grzybów w gminie Staszów. O włączenie „Strefy A” w Grzybowie aktywnie zabiegał nie tylko Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć i przedstawiciele SSE Starachowice. W starania Staszowa włączył się również Prezydent RP Andrzej Duda, który podczas wizyty w marcu 2017 w Staszowie zapowiedział swoje wsparcie w tej sprawie.

Oficjalne włączenie terenów inwestycyjnych w Grzybowie daje zielone światło do finalizowania wstępnych rozmów z potencjalnymi inwestorami, które w staszowskim magistracie odbywały się jeszcze w 2016 roku. „Podstrefa Staszów” włączona do SSE Starachowice obejmuje grunty o powierzchni 11,1847 ha.

Dla potrzeb inwestorów stworzono cztery kompleksy z dostępem do pełnej infrastruktury technicznej, takiej jak: linie kablowe nN – 0,4 kV i sN – 15 kV, stacja transformatorowa sN-nN 15/0,4 kV; gazociąg s/c; sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i teletechniczna, a także wyposażone w sieć dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej ze zjazdami na działki inwestycyjne.

Włączenie terenów w Grzybowie daje inwestorom nie tylko atrakcyjne i bardzo dobrze przygotowane grunty, ale także specjalne profity, w ramach podejmowania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności w „Podstrefie Staszów” przysługiwać będą zwolnienia od podatku dochodowego. Podzielono je na dwie kategorie. Inwestorzy będą mogli skorzystać z ulgi z tytułu wydatków inwestycyjnych – od 35% do 55% wartości poniesionej inwestycji lub z tytułu poziomu zatrudnienia – od 35% do 55% dwuletnich kosztów pracy.

Aby wzmocnić zachętę do inwestowania w Staszowie, Gmina Staszów przygotowała wyjątkowo atrakcyjną ofertę, która obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości. Podstawą do tego jest przyjęta w styczniu 2016 roku, uchwała Rady Miejskiej w Staszowie, na podstawie której „… zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i położone w Strefie „A”. Zwolnienie to będzie przysługiwało na okres 1 roku – jeżeli utworzonych zostanie co najmniej 4 nowych miejsc pracy; 2 lat – jeżeli utworzonych zostanie co najmniej 15 nowych miejsc prac lub na okres 3 lat – jeżeli utworzonych co najmniej 40 nowych miejsc pracy.

SSE Starachowice podkreśla, że poszerzenie strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji. Według obliczeń w „Strefie A” w Grzybowie oraz na gruntach w Połańcu i Ostrowcu Świętokrzyskim, włączonych wraz ze „Strefą A” do SSE, nakłady inwestycyjne mogą w perspektywie kilku najbliższych lat osiągnąć poziom ok. 378 milionów złotych, a zatrudnienie może znaleźć ponad 1200 osób.

- Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Staszów. Włączenie terenów inwestycyjnych w Grzybowie do Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest bardzo ważnym krokiem. Nie jest tajemnicą, że jest duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców inwestowaniem w Grzybowie. Jest to owoc przyjętej przez nas strategii. Nie czekając, na rozstrzygnięcia od wielu miesięcy działamy, lobbujemy i rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami. Zachęcamy różne podmioty gospodarcze do ulokowania swojego biznesu w strefie w Grzybowie i przyznam, że nasze zaangażowanie jest bardzo dobrze odbierane przez przedsiębiorców. Na tę chwilę nie zdradzę szczegółów tych rozmów. Jeśli podpiszemy umowy, a jestem przekonany, że tak się stanie, wówczas będzie można mówić o szczegółach – mówi Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.


Strefa „A” w Grzybowie to nie jedyne tereny, którymi Gmina Staszów chce zachęcić inwestorów. W pobliżu strefy „A” na przedsiębiorców czeka dodatkowe 35 hektarów atrakcyjnych gruntów ulokowanych przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 757 Opatów – Stopnica i drogi powiatowej Sielec-Grzybów, a oznaczonych jako strefa „B” i „C”. Gmina Staszów chce w przyszłości wykonać kompleksowe uzbrojenie tych terenów dla potrzeb inwestorów. W planach jest wydzielenie 22 działek, budowa sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa gazociągu s/c i ciągów dojazdowych do działek wraz z oświetleniem, z dostępem do dróg publicznych. Na strefie „B”, planowane jest utworzenie 9 działek, a w Strefie „C” wydzielonych zostanie 13 działek o powierzchni od 0,4 do 3 hektarów.17-07-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.