Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.06.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”.
07.07.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizacje zadania publicznego - Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.
29.06.2021
Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 25 czerwca 2021 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2021 roku.
25.06.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 czerwca 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie – wykonanie prac rozbiórkowych, drenażu oraz zakup wraz z dostawą wyposażenia boiska do piłki plażowej”.
24.06.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej.”
18.06.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach
10.06.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja .2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wyposażenie altany rekreacyjnej (stoły, ławki, grill itp.)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łaziska.
18.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów, zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706”.
18.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości : Oględów, Podmaleniec, Stefanówek, Wola Osowa, Zagrody.
13.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.
13.05.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizację zadania z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji - Fundacja Wychowanie przez Sport

Fundacja Wychowanie przez Sport z siedzibą przy ul. Potockiej 33a/26, 01-631 Warszawa złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn. „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów”.
11.05.2021
Czytaj więcej

Zarządze3nie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 maja .2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
06.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 04.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 nowy numer 3850185 T ul. Szkolna w Koniemłotach”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
06.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.
23.03.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 marca 2021roku w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
19.03.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Wiejski Klub Sportowy "Polesie" złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wiejski Klub Sportowy „Polesie” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 6, 28-200 Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Zajęcia profilaktyczno-sportowe z klubem Polesie”.
18.03.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Staszowski Ośrodek Trzeźwości złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych”.
11.02.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
03.02.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 18/2021 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2021roku

ZARZĄDZENIE nr 18/2021 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2021roku w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Staszów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
03.02.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 6/2021 Burmistrza MiG Staszów - konkurs na zadania w zakresie sportu

ZARZĄDZENIE nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2021 roku
20.01.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza MiG Staszów dot. naboru do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych ...

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Staszów w 2021 roku
12.01.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji - MKS Olimpia Pogoń Staszów

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie,złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn.: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych
07.12.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Staszowie

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Staszowie z siedzibą przyB ul. Parkowej 6 w Staszowie, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: kultury i sztuki pn.: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych.
04.12.2020
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 181/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 listopada 2020 roku

Zarządzenie nr 181/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
10.11.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizację zadania z zakresu: kultury i sztuki pn.: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych

Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach z siedzibą przy ul. Zamkowej 5 w Kielcach złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: kultury i sztuki pn.: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych-Staszowskie lato literackie.
15.10.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA: dotycząca dzielenia dotacji - Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kilińskiego w Staszowie

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 r.
14.10.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA: dotycząca udzielenia dotacji - Rodzinny Ogród Działkowy im. "Golejów" w Staszowie

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 r.
14.10.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA: dotycząca dzielenia dotacji na remont dachu Rybaczówki w Staszowie

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 r.
14.10.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA: dotycząca dzielenia dotacji - Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Staszowie

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 r.
14.10.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Staszowski Ośrodek Trzeźwości

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospołecznych.
06.10.2020
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.