Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie informuje o spotkaniach indywidualnych i grupowych z osobami doznającymi przemocy, które odbędą się od października do grudnia br.

Osoby doznające przemocy będą mogły skorzystać z poradnictwa psychologicznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie. Podczas spotkań osoby potrzebujące wsparcia będą mogły dzielić się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych z doświadczaną przemocą, wspierać się emocjonalnie czy wymieniać informacjami. Zgromadzeni mogą wspólnie zwalczać bezradność wobec problemu przemocy i trudnej sytuacji życiowej oraz szukać rozwiązań wspólnymi siłami. Terapia w grupie pozwoli także na zrozumienie problemu przemocy u innych uczestników. Na spotkaniach indywidualnych poruszane będą problemy osobiste. Spotkania z psychologiem mają na celu wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości uczestników oraz nauczenie osób uwikłanych w przemoc przezwyciężania problemów życiowych.

Spotkania grupy wsparcia i poradnictwo indywidualne z psychologiem będą odbywać się w następujący sposób:

- grup wsparcia – 8 godz (4 spotkania – 2 godz) dla 10 osób,

- poradnictwo indywidualne – 25 godz (25 spotkań – 1 godz) dla 5 osób.

Zajęcia poprowadzi pani Justyna Kowalczyk.

Więcej informacji na stronie OPS http://ops.staszow.pl/punkt-pomocy-ofiarom-przemocy-i-przestepstw-w-rodzinie.html

oraz tutaj: http://staszow.pl/punkt-pomocy-ofiarom-przemocy-i-przestepstw-w-rodzinie.html.

10-10-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.