Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

OGŁOSZENIE: Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LVI/437/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
17.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Staszowski Ośrodek Trzeźwości złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospołecznych”.
16.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację – Udział w World & European Championship World Artistic Dance Federation.
16.11.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2021 roku.
15.11.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 188/21

ZARZĄDZENIE Nr 188/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, z dnia 02 listopada 2021 roku, w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla miasta i gminy Staszów na lata 2022-2027.”
12.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 184/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 184/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III.”
04.11.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów - Bieg i Marsz Nordic Walking z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości”.
03.11.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych złożyło ofertę na realizację zadania „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów"

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - jesienno - zimowe spotkania z kulturą”.
03.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 182/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.10.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 182/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Wykonanie robót przygotowawczych pod montaż infokiosku w Staszowie na dz. nr 1706” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta”.
28.10.2021
Czytaj więcej

Przetarg na działkę położoną w Oględowie

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Oględów. Bliższych informacji o ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31 w pok. nr 1 lub telefonicznie: 15-864-83-97.
25.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Udrożnienie i czyszczenie rowów”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Krzczonowice. „Wykonanie przepustów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łukawica. „ Przepusty drogowe” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Wiązownica Kolonia.
25.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości Wiązownica Duża.
25.10.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych - Staszowski festiwal kolekcjonersko-plastyczny.
21.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 164/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 października 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 164/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa portu multimodalnego w Grzybowie – opracowanie dokumentacji
11.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.09.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wyposażenie altany (drewniane meble do altany: Ławki, stoły + grill)” w ramach funduszu soleckiego na rok 2021 w miejscowości Smerdyna.
01.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27.09.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.
29.09.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów
28.09.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
28.09.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 152/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 września 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 152/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap , ”oraz „ Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – utwardzenie terenu działki zlokalizowanej w Staszowie nr 5916/54, 5921/40.”
23.09.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów
21.09.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
21.09.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 września 2021 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 364/8 i 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska, realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok
17.09.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 września.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
17.09.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą przy ul. Koszarowej 9 w Staszowie, 28 -200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów-Szkolenie i prowadzenie jesiennych rozgrywek ligowych.
31.08.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Sporządzenie opinii biegłego z zakresu promieniowania elektromagnetycznego, kwalifikacji przedsięwzięcia, oceny zagrożenia, oddziaływania na ludzi i środowisko naturalne w ramach zadania pn.: „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” .
27.08.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywni-Korab złożyło ofertę na realizację zadania Fit projekt: walczymy z pandemią nadwagi – skutkiem ubocznym po pandemii COVID -19

Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację” Fit projekt: walczymy z pandemią nadwagi – skutkiem ubocznym po pandemii COVID -19.
26.08.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 127/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16.08.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 127/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Mostki i Sztombergi.
18.08.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych” - EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.
13.08.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizacje zadania publicznego - Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” z siedzibą przy ul. Sudeckiej 9 w Staszowie, 28 -200 Staszów, złożyła ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych - Ścieżka przyrodnicza Staszów i okolice, szlak pieszy zielony”
11.08.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 sierpnia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 09.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: - „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.
10.08.2021
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.