Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 marca 2019 roku

13.03.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”.
04.02.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 stycznia 2019 roku

23.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2019 roku.
09.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019 roku

07.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 listopada 2018 roku

08.11.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 238/2018

22.10.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 211/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, w drodze zarządzenia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
24.09.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 187/2018

ZARZĄDZENIE nr 187/2018 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
31.08.2018
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół „Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów złożyło ofertę z zakresu:Kultura i sztuka pn. „Rozwój kultury i sztuki – udział w festiwalu tanecznym”
08.08.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 102/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
24.05.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie : „Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 2018”

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 2018”
18.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 90/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek - Oświatowych Publicznej szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej.
09.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 89/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie.
09.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 88/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.
09.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
16.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej pn. Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
16.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów.
03.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 marca 2018 roku, w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.03.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi.
14.03.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów.
14.03.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 19/2018 z dnia 26 stycznia

Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.01.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 18/2018 z dnia 26 stycznia

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2018 roku.
26.01.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.
28.12.2017
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 249/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 grudnia 2017 roku.

ZARZĄDZENIE nr 249/2017 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 grudnia 2017 roku. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1)), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.2)) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 18 marca 2011 r., poz 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów z a r z ą d z a, co następuje: § 1 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku. 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
20.12.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14.12.2017

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo-świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie”.
14.12.2017
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkurs
04.12.2017
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 205/2017 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 roku.
06.11.2017
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za 11 listopada

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
03.11.2017
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.