Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie Burmistrza Staszowa nr 206/2019 z dnia 25 października 2019

Zarządzenie nr 206/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku.
31.10.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie o złożeniu oferty przez Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie z siedzibą w Oględowie 144, 28-200 Staszów złożyło ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej-Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin.
07.10.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 października 2019 roku

Zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku.
04.10.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych Kleks

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja imprez kulturalno profilaktycznych dla społeczności lokalnej-Udział formacji tanecznych „KLEKS” w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION.
18.09.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta Stowarzyszenia ReKultura

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury ReKultura z siedzibą przy ul. 11 Listopada 66 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: kultury fizycznej pn. Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów-IV Golejowska DYCHA.
17.09.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 lipca 2019 roku

Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
10.07.2019
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: oferta Hufca ZHP w Staszowie

Hufiec ZHP z siedzibą przy ul. Wysokiej 39 w Staszowie, złożył ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych - Obóz harcerski w msc. Dąbki 2019.
02.07.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 maja 2019

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi
24.05.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru ofert w ramach drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
07.05.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie
16.04.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 marca 2019 roku

13.03.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”.
04.02.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 stycznia 2019 roku

23.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2019 roku.
09.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019 roku

07.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 listopada 2018 roku

08.11.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 238/2018

22.10.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 211/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, w drodze zarządzenia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
24.09.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 187/2018

ZARZĄDZENIE nr 187/2018 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
31.08.2018
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół „Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów złożyło ofertę z zakresu:Kultura i sztuka pn. „Rozwój kultury i sztuki – udział w festiwalu tanecznym”
08.08.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 102/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
24.05.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie : „Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 2018”

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 2018”
18.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 90/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek - Oświatowych Publicznej szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej.
09.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 89/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie.
09.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza nr 88/2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.
09.05.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku.
16.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej pn. Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
16.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów.
03.04.2018
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 marca 2018 roku, w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.03.2018
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.