Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych” - EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.
13.08.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizacje zadania publicznego - Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” z siedzibą przy ul. Sudeckiej 9 w Staszowie, 28 -200 Staszów, złożyła ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych - Ścieżka przyrodnicza Staszów i okolice, szlak pieszy zielony”
11.08.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 sierpnia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 09.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: - „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.
10.08.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Turniej barażowy o centralną ligę Juniora.
09.08.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Sigma Staszów Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Bieg Cichociemnych - I Staszowski Nocny Bieg Uliczny

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Bieg Cichociemnych - I Staszowski Nocny Bieg Uliczny”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 sierpnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
06.08.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Sigma Staszów - Rajd rowerowy -Mała Pętla Staszowska

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- Rajd rowerowy- „Mała Pętla Staszowska" Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sigma Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
06.08.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 sierpnia 2021roku

ZARZĄDZENIE Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 sierpnia 2021roku w sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn:Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.
03.08.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27.07.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 111/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Smerdynie”.
30.07.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30.06.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont pobocza kostką betonową drogi gminnej nr 385048T w Jasieniu” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Jasień.
09.07.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28.06.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wiaty śmietnikowej w Staszowie na działce oznaczonej nr 1621/1”.
07.07.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 lipca 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadań pn: 1.„Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany”, 2.„Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany”, 3.Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m – certyfikowany”.
07.07.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 02.07.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 02.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Smerdynie” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Smerdyna.
07.07.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.06.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”.
07.07.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizacje zadania publicznego - Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.
29.06.2021
Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 25 czerwca 2021 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2021 roku.
25.06.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 czerwca 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie – wykonanie prac rozbiórkowych, drenażu oraz zakup wraz z dostawą wyposażenia boiska do piłki plażowej”.
24.06.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej.”
18.06.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach
10.06.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów, zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706”.
18.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja .2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wyposażenie altany rekreacyjnej (stoły, ławki, grill itp.)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łaziska.
18.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.
13.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości : Oględów, Podmaleniec, Stefanówek, Wola Osowa, Zagrody.
13.05.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta na realizację zadania z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji - Fundacja Wychowanie przez Sport

Fundacja Wychowanie przez Sport z siedzibą przy ul. Potockiej 33a/26, 01-631 Warszawa złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn. „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów”.
11.05.2021
Czytaj więcej

Zarządze3nie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 maja .2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
06.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 04.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 nowy numer 3850185 T ul. Szkolna w Koniemłotach”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
06.05.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.
23.03.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 marca 2021roku w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
19.03.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Wiejski Klub Sportowy "Polesie" złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wiejski Klub Sportowy „Polesie” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 6, 28-200 Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Zajęcia profilaktyczno-sportowe z klubem Polesie”.
18.03.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Staszowski Ośrodek Trzeźwości złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych”.
11.02.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 18/2021 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2021roku

ZARZĄDZENIE nr 18/2021 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lutego 2021roku w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Staszów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
03.02.2021
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.