Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wyniki wyszukiwania "komisja"

 1. Zarządzenie Nr 7/2016
 2. Ogłoszenie Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Kielcach. Nabór na Urzędników Wyborczych
 3. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych RM
 4. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 5. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 6. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 7. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 8. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 9. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 10. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych z Przewodniczącymi Komisji RM
 11. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 12. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 13. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 14. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 15. Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019
 16. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 17. Informacja: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 18. Informacja: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 19. Informacja: Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 20. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Staszowie
 21. Informacja: Zmiana terminu posiedzenia komisji
 22. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 23 września
 23. Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 stycznia 2020 roku
 24. Ogłoszenie: posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w dniu 4 lutego
 25. Ogłoszenie: posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
 26. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w zmienionej formie
 27. Komunikat: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 28. Informacja: zmiana terminu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 29. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 30. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniach 16, 17 i 18 czerwca br.
 31. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.
 32. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 33. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 34. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 35. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 36. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie
 37. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 38. Ogłoszenie: Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 39. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 40. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 41. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 42. Ogłoszenie: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 43. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 44. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 45. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 46. Informacja: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 47. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 48. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 49. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 50. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 51. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 52. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego
 53. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 54. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 55. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 56. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 57. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 58. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 59. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 60. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 61. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 62. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 63. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 64. ZMIANA TERMINU - Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 65. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 66. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości - ZMIANA TERMINU
 67. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 68. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 69. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 70. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 71. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 72. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 73. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 74. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 75. Zmiana formy prowadzenia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 76. Zmiana formy prowadzenia posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 77. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 78. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - zdalne
 79. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 80. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 81. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 82. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 83. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 84. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 85. Zmiana terminu - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 86. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 87. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 88. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 89. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 90. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.
 91. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.
 92. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 93. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 94. II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 95. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 96. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 97. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 98. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 99. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 100. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 101. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 102. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 103. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 104. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 105. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 106. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 107. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 108. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 109. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 110. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 111. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie
 112. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 113. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 114. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 115. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 116. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 117. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 118. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 119. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 120. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 121. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 122. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 123. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 124. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 125. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w dniu
 126. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 127. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 128. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 129. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 130. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 131. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie (odwołane)
 132. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 133. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 134. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 135. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 136. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 137. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 138. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 139. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 140. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 141. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 142. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 143. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 144. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 145. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 146. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 147. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 148. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 149. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 150. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 151. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 152. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 153. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie - zmiana godzin
 154. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 155. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 156. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 157. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 158. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 159. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 160. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 161. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 162. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.