Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

Ozdrowieńcu! Oddaj krew

Każdy, kto jest ozdrowieńcem może pomóc innym oddając krew - apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
13.11.2020
Czytaj więcej

Narodowe Święto Niepodległości – obchody w Staszowie

Obchody 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Staszowie, ze względu na stan epidemiczny, w tym roku odbyły się w okrojonej formule.
13.11.2020
Czytaj więcej

„KSIĄŻKA NA WYNOS” w Bibliotece Publicznej w Staszowie

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej wypożyczanie zbiorów odbywać się będzie przed wejściem do budynku biblioteki, po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę.
12.11.2020
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK, OSiR i UMiG – kolejny etap

10 listopada podpisano kolejną umowę przybliżającą gminę Staszów do wykonania termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Staszowskiego Ośrodka Kultury. Umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” podpisał burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyna Wiorek.
10.11.2020
Czytaj więcej

Narodowe Święto Niepodległości

W związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uroczystości związane ze 102. rocznicą Odzyskania Niepodległości odbędą się na staszowskim rynku w zmienionej i okrojonej formule.
10.11.2020
Czytaj więcej

Sukces Przedszkola nr 3 w Staszowie

Niecodziennym wydarzeniem naszego Przedszkola był duży sukces, który osiągnęliśmy w XV Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej im .św. Jana Pawła II. Grupa 6 – latków pod nazwą Smerfy zajęła I miejsce w kategorii przedszkole.
10.11.2020
Czytaj więcej

50-lecie Przedszkola nr 3 w Staszowie

Dzień 2 listopada 2020 r. to szczególna data w historii naszego przedszkola. W tym dniu obchodziliśmy 50 lat istnienia naszej placówki. Co pięć lat nasze przedszkole obchodziło swoje urodziny. Każdorazowo oprawą święta były wspaniałe występy naszych wychowanków oraz absolwentów przedszkola. Wśród zapraszanych gości zawsze byli włodarze naszego miasta, zaprzyjaźnione placówki i przedstawiciele instytucji.
10.11.2020
Czytaj więcej

Nowe mieszkania w Staszowie

W Staszowie może powstać około 60 nowych mieszkań w ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa. 9 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Leszek Kopeć podpisał z Krajowym Zasobem Nieruchomości porozumienie, które określa zasady i wstępny harmonogram współpracy. Konferencja prasowa odbyła się z udziałem ministra w Kancelarii Rady Ministrów Michała Cieślaka, zastępcy prezesa KZN Michała Sroki oraz lokalnych władz.
10.11.2020
Czytaj więcej

"Piątka za segregację"

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
09.11.2020
Czytaj więcej

Komunikat: IV rata podatku w kasie, przelewem lub u sołtysa

W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że dokonywanie wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (IV rata - termin płatności do 15 listopada 2020r.) może odbywać się w następujący sposób: (szczegóły na grafice)
09.11.2020
Czytaj więcej

Prace w Mostkach prawie zakończone

Na finiszu są prace budowlane w Motkach, gdzie powstaje utwardzony teren z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy Zespole Placówek Oświatowych. Przy szkole powstał chodnik i zagospodarowano teren pod parking oraz trawniki.
06.11.2020
Czytaj więcej

W Staszowie przybywa roślin

Niezwykłe gatunki drzew i krzewów Gmina Staszów nasadziła na Osiedlu „Wschód” w Staszowie. Będą one ozdobą terenów zielonych znajdujących się w pobliżu Przedszkola nr 8.
06.11.2020
Czytaj więcej

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

6 listopada w trybie zdalnym odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Podczas sesji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na odległość podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów na lata 2016-2020.
06.11.2020
Czytaj więcej

Torba R1 dla OSP Oględów

Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie otrzymała torbę R1, pozwalającą na udzielenie pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadkach. Torbę przekazał KRUS Kielce, który wspiera OSP w niesieniu pierwszej pomocy.
05.11.2020
Czytaj więcej

Komunikat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

Komunikat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie
05.11.2020
Czytaj więcej

Druga edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.
05.11.2020
Czytaj więcej

„Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Współfinansowany jest on ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
05.11.2020
Czytaj więcej

Wspieraj Seniora

Gmina Staszów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie poszukują osób chętnych do współpracy, przy udzielaniu pomocy osobom potrzebującym, w ramach Programu Wspieraj Seniora.
04.11.2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT STAROSTY STASZOWSKIEGO

Komunikat starosty staszowskiego o czasowej reorganizacji systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach NPP i NPO na terenie powiatu staszowskiego.
04.11.2020
Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
04.11.2020
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE- XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 6 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 14:30 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
04.11.2020
Czytaj więcej

Umowa na LEDy podpisana!

W czwartek, 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie podpisana została umowa dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Burmistrz Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Staszów, Henryki Skowron, podpisał umowę ze spółką Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST,
04.11.2020
Czytaj więcej

Prace budowlane w Mostkach

Dużo dzieje się w gminie Staszów pod względem prac pielęgnacyjnych i robót budowlanych. Troszczymy się o zieleń, budujemy chodniki i sprawiamy, że gmina pięknieje i staje się bardziej zadbana. Nie zwalniamy tempa. Kolejne prace budowlane odbywają się w Mostkach. Powstaje tam utwardzony teren z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy Zespole Placówek Oświatowych. Prace mają zakończyć się do końca listopada tego roku.
03.11.2020
Czytaj więcej

ENEA Elektrownia Połaniec sponsorem Pogoni Staszów

ENEA Elektrownia Połaniec po raz kolejny dołączyła do sponsorskiej drużyny MKS Olimpia Pogoń Staszów. Dzięki podjętej współpracy realizowany jest projekt pod nazwą "Piłkarskie szkolenia z ENEA".
03.11.2020
Czytaj więcej

„PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie dołączyła do akcji Kinder „Podziel się książką”. Kinder razem z wydawnictwem Znak i bibliotekami organizuje wielką zbiórkę książek do wspólnego czytania. Zachęcamy wszystkich, tych małych i tych dużych do przyniesienia książek dla dzieci w wieku 2 – 14 lat.
03.11.2020
Czytaj więcej

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.
03.11.2020
Czytaj więcej

Mickiewicz w pieśniach

W programie: pieśni polskich kompozytorów, którzy pisali muzykę do poezji Adama Mickiewicza. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie na fanpage`u Staszowskiego Ośrodka Kultury oraz kanale YouTube.
02.11.2020
Czytaj więcej

„Niepodległa do hymnu” – jak uczcić Narodowe Święto Niepodległości w czasie pandemii

Zachęcamy do symbolicznego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Pokażmy, że tworzymy wspólnotę, która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych.
02.11.2020
Czytaj więcej

Plan na kino – przedstawiają Provident i Axa

14 listopada 2020 r., 14:00, 16:00 – Psy i koty 3. Łapa w łapę 18:00 – Szkoła czarownic. Dziedzictwo 20.00 – Tenet
02.11.2020
Czytaj więcej

RAZEM POWSTRZYMAJMY PANDEMIĘ!

02.11.2020
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.