Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

Komunikat ZEC. Przebudowa sieci cieplnej.

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie w związku z przebudową sieci cieplej na odcinku od wymiennikowni W-1 przy ul.11 Listopada do ul. Polnej informuje iż od dnia 18.05.2022 zamierza rozpocząć prace związane z budową tej sieci, które będą prowadzone na części działek nr 5862/4, 5867/21, 1975/2.
18.05.2022
Czytaj więcej

Warsztaty online z obszaru ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach online z obszaru ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.
18.05.2022
Czytaj więcej

Akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi "KREW DAREM ŻYCIA", która odbędzie się 29 maja 2022 r., w godzinach od 10:00 - 13:00 na parkingu przy ul. Mickiewicza, obok boiska "Orlik".
16.05.2022
Czytaj więcej

Przetarg pisemny nieograniczony nr 256/22

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096 jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1990 z poźn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 t.j.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490) zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 256/22 mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2. [...]
16.05.2022
Czytaj więcej

Moc życzeń dla staszowskich Bibliotekarzy

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 12 maja odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczystość wpisała się w obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
13.05.2022
Czytaj więcej

„zGRAne wakacje…” z SOK

Staszowski Ośrodek Kultury otrzymał 38 000 zł dofinansowania z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w ramach Programu LATO W TEATRZE na realizację projektu „zGRAne wakacje…”
13.05.2022
Czytaj więcej

Remont Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej na finiszu

Pałac Kołłątajów w Wiśniowej to wyjątkowe miejsce na mapie staszowskiej turystyki. Pałac jest jednym z najpiękniejszych obiektów w gminie Staszów – od 2018 roku trwa tutaj remont, który ma przywrócić obiektowi dawną świetność. Dziś prace powoli dobiegają końca. Koszt renowacji Pałacu w Wiśniowej to prawie 2,5 miliona złotych.
13.05.2022
Czytaj więcej

Władze samorządowe Staszowa uczciły rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego

12 maja 1935 roku zmarł marszałek Józef Piłsudski. W 87. rocznicę śmierci przedstawiciele władz samorządowych oddali mu hołd.
13.05.2022
Czytaj więcej

87 lat temu zmarł Józef Piłsudski – Honorowy Obywatel Staszowa

12 maja 1935 roku, osiemdziesiąt siedem lat temu, w Warszawie, zmarł Józef Klemens Piłsudski – polski działacz społeczny, żołnierz, polityk, mąż stanu, Honorowy Obywatel Staszowa – jedna z najważniejszych postaci w historii Polski.
12.05.2022
Czytaj więcej

Akcja „Zróbmy porządek dla Ukrainy”

Sieć stacji dializ DaVita Polska organizuje ogólnopolską akcję „Zróbmy porządek dla Ukrainy”. Zapraszamy wszystkich chętnych do posprzątania w naszej miejscowości parków, lasów, skwerów czy plaży, a dobro okazane naszej planecie firma zamieni na finansowe wsparcie.
12.05.2022
Czytaj więcej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. 31 maja 2022 r., godz. od 9:00 do 14:00, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie. Prosimy o wcześniejszą rejestrację na konsultacje indywidualne. Kontakt: 15-832-33-54.
12.05.2022
Czytaj więcej

Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

W sprawie ustalenia zasad dotyczących wydawania indywidualnych zezwoleń na niestosowanie się do znaku zakazu B-18 „12 t” na DW 764 Staszów – Połaniec. Szczegółowe zasady wydawania indywidualnych zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12 ton przez drogę wojewódzką nr 764 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
12.05.2022
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030
11.05.2022
Czytaj więcej

Filie biblioteczne zapraszają do udziału w Tygodniu Bibliotek

Filie biblioteczne w Wiązownicy, Wiśniowej oraz Sztombergach zapraszają 14 majavna „Spotkanie z książką i nie tylko” . Filia w Koniemłotach zaprasza: - 9 maja - „Książki naszego dzieciństwa” rozmowy, głośne czytanie i rysowanie postaci z ulubionych bajek i wierszyków – spotkanie z przedszkolakami, - 11 maja – Podróż w czasie – zwiedzamy starożytny Egipt – mumie i piramidy – spotkanie z dziećmi ze świetlicy szkolnej, 12 maja – Wystawa literatury o dinozaurach. Kolorowanie i obrazków i rysowanie dinozaurów. Spotkanie z przedszkolakami, 13 maja – Wycieczka przez najpopularniejsze style i kierunki w malarstwie – spotkanie z uczniami klas IV-IV.
10.05.2022
Czytaj więcej

Konkurs „I ja mogę być EKO"

LGD Białe Ługi zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe oraz instytucje kultury do udziału w konkursie „I ja mogę być EKO” w ramach projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD”. Termin składania prac konkursowych: 10 czerwca Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: I miejsce - 1200 zł II miejsce - 800 zł III miejsce – 500 zł Regulamin i formularz zgłoszeniowy: http://www.bialelugi.eu
10.05.2022
Czytaj więcej

Przedszkoliada – Staszów 2022

Śpiew, taniec, recytacja, inscenizacje, prace plastyczne i nie tylko. Po przerwie ponownie na staszowskiej scenie zobaczymy najmłodszych i zapoznamy się z dorobkiem artystycznym przedszkoli z terenu powiatu staszowskiego. Na koncerty zapraszamy 17 i 18 maja. Zapewniamy, że uśmiech i satysfakcja dzieci, które stawiają pierwsze kroki na scenie, są bezcenne.
10.05.2022
Czytaj więcej

Pałac w Wiśniowej – umowa na IV etap prac podpisana

Zakończenie prac restauratorskich w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej coraz bliżej. W czwartek, 5 maja, w staszowskim magistracie podpisano umowę na IV, etap renowacji tego zabytku.
09.05.2022
Czytaj więcej

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji ulicami miasta przeszedł barwny korowód pełen czerwonych balonów i kwiatów. Przemarsz w ten dzień staszowskimi ulicami to coroczna tradycja, w której rokrocznie bierze udział kilkaset osób.
09.05.2022
Czytaj więcej

Projekt zmiany Studium uwarunkowań

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
09.05.2022
Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

28 kwietnia odbyła się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podczas obrad podjęli 13 uchwał. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów zgromadzili się także wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlic „Jutrzenka” z terenu całej gminy.
09.05.2022
Czytaj więcej

OSP Kurozwęki z nowym wozem strażackim

Strażacy ochotnicy z Kurozwęk mają nowy samochód ratowniczo-gaśniczy – IVECO Daily 4x2 z częściowym wyposażeniem . Uroczyste przekazanie odbyło się w sobotę, 7 maja.
09.05.2022
Czytaj więcej

Koncert fortepianowy “Romantyczne inspiracje”

Kompozycje wykona niezwykle utalentowany młody pianista - Daniil Andreev (Ukraina). To wielokrotny laureat konkursów ogólnoukraińskich i międzynarodowych (Grand Prix, I, II i III miejsce m.in. w Kijowie, Wiedniu, Ameryce, Mediolanie), laureat Nagrody Prezydenta Miasta Kijowa. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat, rok później wziął udział w międzynarodowym konkursie i zdobył II nagrodę. W wieku 12 lat dał swój pierwszy recital, który stał się coroczną tradycją. Obecnie przygotowuje się do egzaminu do konserwatorium w Paryżu.
06.05.2022
Czytaj więcej

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”

Biblioteka Publiczna w Staszowie wraz z filiami przygotowała szereg propozycji pokazujących bibliotekę jako miejsce wielofunkcyjne. 6 maja - „Szlakiem niedźwiedzia Wojtka” - spotkanie z uczniami klas I-III szkół podstawowych, 7 maja, sobota godz. 10:00 - „ Czas na bajkę” - spotkanie z Teatrzykiem Kamishibai – wstęp wolny, 9 maja – pasowanie uczniów na Czytelników Biblioteki, 10 maja - „W świecie pszczół” spotkanie z uczniami klas I-III szkół podstawowych, 11 maja – filmowy seans podróżniczy, 12 maja -Dzień Bibliotekarza – uroczyste spotkanie, 13 maja – „Podróże po dziecięcej literaturze” - spotkanie z przedszkolakami.
06.05.2022
Czytaj więcej

KOMUNIKAT: Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w dniach 9 - 13 maja 2022 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20.
06.05.2022
Czytaj więcej

PKN ORLEN wspiera strażaków

Zwiększenie możliwości bojowych Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce oraz poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności – to główny cel programu „ORLEN dla Strażaków” – który Fundacja ORLEN prowadzi już od ponad 20 lat. 4 maja – w Międzynarodowy Dzień Strażaka rusza nabór do kolejnej edycji. Wnioski można składać do 4 lipca. Na wsparcie dla Straży Pożarnej koncern przeznaczy 2 mln złotych. Program „ORLEN dla Strażaków” jest odzwierciedleniem realizacji celów społecznych PKN ORLEN, takich jak poprawa bezpieczeństwa i rozwój lokalnych społeczności.
06.05.2022
Czytaj więcej

VIII edycja konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”

„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
05.05.2022
Czytaj więcej

Niech się święci 3 maja!

3 maja to data, która jest jedną z ważniejszych w kalendarzu świąt patriotycznych w Polsce. Tego dnia, w 1791 roku, uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Mieszkańcy gminy Staszów wraz z władzami miasta licznie wzięli udział w uroczystych obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
05.05.2022
Czytaj więcej

Po raz czwarty pobiegli do serca Kołłątaja

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią do kalendarza wydarzeń sportowych na terenie gminy Staszów powrócił „Bieg do serca Kołłątaja”. Zawody zorganizowano już po raz czwarty. Na metę przy pałacu Kołłątajów w Wiśniowej dotarło prawie stu biegaczy i „kijkarzy”. W ten sposób uczczono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
05.05.2022
Czytaj więcej

Majówka przy Pałacu w Wiśniowej

Park przy Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej po wielu latach przerwy na nowo wypełnił wesoły, dziecięcy gwar. Do Wiśniowej wróciła Rodzinna Majówka – chętnych do udziału w zabawie 3 maja nie brakowało. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin.
05.05.2022
Czytaj więcej

Jubileuszowy medal od Działkowców

W sobotę, 30 kwietnia, podczas Walnego Zebrania ROD im. J. Kilińskiego w Staszowie, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć otrzymał Medal Jubileuszowy Bene Meritus za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców. Pamiątkowy medal i dyplom wręczył prezes Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców, Edward Galus. Uroczystość odbyła się w Domu Działkowca przy ul. Piłsudskiego w Staszowie.
05.05.2022
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.