Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”
06.10.2016
Czytaj więcej

Sto lat Pani Bronisławy

Niespełna 4 lata po najsłynniejszej morskiej katastrofie Titanica, w Woli Osowej urodziła się pani Bronisława Małas.
06.10.2016
Czytaj więcej

Kolejna promesa przyznana. Wyremontujemy ul. Adamówka

Nasza Gmina otrzymała promesę na przebudowę ulicy Adamówka w Staszowie. Dofinansowanie ponad 148 tys. zł i 80% łącznych kosztów zadania pozwoli usprawnić 550-cio metrowy odcinek gminnej drogi. Pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. „Remont tej drogi niewątpliwie usprawni mieszkańcom komunikację i mam nadzieję, że droga będzie dobrze służyć przez co najmniej kilka lat. Takie inwestycje w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a na tym nam bardzo zależy” - mówi burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.
06.10.2016
Czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji

W związku przystąpieniem do realizacji opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjno - doradczy Burmistrza w zakresie rewitalizacji, ma zapewnić współpracę ze wszystkimi przedstawicielami wszystkich sektorów Miasta i Gminy Staszów tj.:
06.10.2016
Czytaj więcej

Kierunek - Samozatrudnienie

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
06.10.2016
Czytaj więcej

Otwarto Klub Seniora w Staszowie

W ubiegły czwartek nasza gmina oddała do użytku dla Klubu Seniora „Radość Życia” podpiwniczenie Przedszkola numer 8 przy ulicy Kilińskiego w Staszowie. Miejsce zostało poświęcone przez proboszcza parafii pw. świętej Barbary w Staszowie księdza Edwarda Zielińskiego oraz proboszcza parafii pw. świętego Bartłomieja księdza Szczepana Janasa.
05.10.2016
Czytaj więcej

Puchary zostały w urzędzie

Celnym okiem popisało się kierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, którzy rywalizowali w turnieju strzeleckim. W sobotę 1 października, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, rywalizowało osiem, trzyosobowych drużyn, w tym: pięć z jednostek organizacyjnych gminy i trzy z urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Zawodnicy oddawali 10 strzałów punktowanych z kbks na 50 metrów. Suma punktów trzech zawodników stanowiła o wyniku drużyny.
05.10.2016
Czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
03.10.2016
Czytaj więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W dniu 23 września 2016 roku, podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, specjalne podziękowania i nagrody z rąk Burmistrza Leszka Kopcia i Pani Danuty Batóg - koordynatorki kampanii, odebrali uczestnicy projektu "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
03.10.2016
Czytaj więcej

Wsparcie dla SCP coraz bliżej

Rozpoczęły się uzgodnienia w sprawie realizacji projektu Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Spotkanie robocze w tej sprawie odbyło się w dniu 26 września 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
03.10.2016
Czytaj więcej

"Umiem pływać" dla uczniów z Gminy Staszów

Po raz kolejny w Gminie Staszów rusza program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja działające przy Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizację zajęć sportowych dla uczniów. Projekt nauki pływania będzie realizowany od września do grudnia 2016 roku. Z zajęć skorzysta 235 uczniów z klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
03.10.2016
Czytaj więcej

Nowa zieleń nad Czarną w Staszowie

Władze Gminy Staszów planują w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę na poprawę estetyki miasta, poprzez zwiększanie i podnoszenie wartości terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.
03.10.2016
Czytaj więcej

Regionalny program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców z powiatu staszowskiego i sandomierskiego odbędzie się we wtorek 4 października 2016 roku o godzinie 9.30 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7.
30.09.2016
Czytaj więcej

Wyniki Mityngu Lekkoatletycznego

24 września 2016r. na nowo zmodernizowanym stadionie miejskim w Staszowie odbył się Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci ze staszowskich szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczestników programu MSiT „ Lekkoatletyka dla Każdego”.
30.09.2016
Czytaj więcej

Środki na rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłasza nabór wniosków nr: 1/2016 na przedsięwzięcie "1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej" oraz nr: 2/2016 na przedsięwzięcie "1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD" i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
30.09.2016
Czytaj więcej

Jan Mela z wizytą w Gimnazjum nr 2 w Staszowie

23 września br. na zaproszenie nauczycielek staszowskiej „Dwójki”, Małgorzaty Rajcy i Anny Walas, na spotkanie z młodzieżą przyjechał Jan Mela, założyciel fundacji „Poza Horyzonty” oraz najmłodszy w historii zdobywca obydwu biegunów w jednym roku. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Katarzyny Ciepieli odbyło się ono w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury. Motywem przewodnim prezentacji było motto: Niemożliwe jest tylko w naszej głowie. Tło wzruszających, czasami zaś zabawnych historii gościa stanowił pokaz slajdów z jego podróży. Gimnazjaliści żywo reagowali na krzepiące słowa zdobywcy biegunów, który udowodnił, że człowiek jest w stanie przezwyciężyć największe słabości i ograniczenia, jeśli ma wystarczająco dużo odwagi, motywacji i wsparcia bliskich. Słowa Jana Meli trafiły do serc młodych ludzi, czego dowodem były entuzjastyczne brawa
29.09.2016
Czytaj więcej

I A ZE STASZOWSKIEJ ,,TRÓJKI ‘’ NA IX EDYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO ,,KOCHANE PIERWSZAKI’’

W dniu 14 września 2016 r. na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyła się uroczystość ,,Kochane Pierwszaki”.
29.09.2016
Czytaj więcej

Lokalne Igrzyska w Staszowie

Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom Lokalnych Igrzysk dla Dzieci, którzy 16 września 2016 roku przystąpili do rywalizacji w drugiej z kolei dyscyplinie – Zawodach Sportowych. Igrzyska organizowane są przez Stowarzyszenie Aktywna Kraina. Zawody otworzył burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza dr Ewą Kondek, po czym nastąpiło losowanie nr startowych, których wraz z kapitanami drużyn dokonał sędzia główny Zawodów – Tomasz Klimek. Do sześciu konkurencji sportowych przystąpiło siedem drużyn:
29.09.2016
Czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego

W sobotę 24 września w Staszowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego, które zostało połączone z obchodami jublieuszu 50-lecia Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie.
29.09.2016
Czytaj więcej

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH NA POKŁADZIE KORABA

48 osiem wniosków o stypendia Lokalnego Programu Stypendialnego Korab wpłynęło do Fundacji. Kapituła po raz kolejny stanęła przed trudnym zadaniem, kogo uhonorować finansową nagrodą w dowód uznania sukcesów naukowych i społecznych. Wysokość jednego stypendium wynosi od 1000 do 3000 złotych, a kwota do rozdysponowania to 36 tys. zł., więc niestety nie wszyscy mogą je otrzymać. Kapituła Programu zaprosiła osoby (które złożyły wnioski) na spotkanie, by poznać przyszłych stypendystów, porozmawiać o ich pasjach, marzeniach, sukcesach. Rozmowy bardzo ciekawe, młodzież bardzo elokwentna i z wieloma osiągnięciami.
28.09.2016
Czytaj więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza po ZIP do Staszowa

W czwartek, 29 września 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31 będzie można odebrać hasło i login dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomią tu mobilne stanowisko ZIP w godz. 10.00-14.00.
28.09.2016
Czytaj więcej

Wspomnienie wakacji z Działaj Lokalnie

W powiecie staszowskim od lipca 2016 trwa realizacja projektów w ramach programu Działaj Lokalnie. Dla kilku grup składających się z bardzo aktywnych osób okres wakacji był przeznaczony na kreatywną pracę. Przedstawiamy Państwu dorobek ludzi wytrwale rozwijających swoje umiejętności i tworzących w swoich miejscowościach różnorodne działania. Będą to w większości ich pierwsze osiągnięcia – niech zainspirują do działania i realizowania marzeń kolejnych mieszkańców naszego regionu.
28.09.2016
Czytaj więcej

Dotacje z programu "Akademia biznesu"

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczyna realizację projektu „Akademia biznesu” skierowanego do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.
28.09.2016
Czytaj więcej

Spotkanie w sprawie sportu

21 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie z zastępcą dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Marcinem Kaczmarczykiem.
26.09.2016
Czytaj więcej

Konkurs "EKOPLAKAT"

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI oraz REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RZĘDOWIE zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
23.09.2016
Czytaj więcej

Promesa na odbudowę dróg

Trwa usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu. Kolejna promesa uzyskana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opiewa na kwotę 361 710 zł i 80% łącznych kosztów zadania. Środki pozwolą na odbudowę nawierzchni w Wiązownicy Dużej i w Wiązownicy Kolonii, o łącznej długości 1350 metrów. - Mam nadzieję, że wyremontowane drogi, będą dobrze służyć mieszkańcom oraz mniej będą narażone na uszkodzenia. Systematycznie staramy się poprawiać jakość lokalnych połączeń komunikacyjnych oraz dla dobra mieszkańców, wspierać samorządy innych szczebli realizujących zadania na terenie naszej gminy – informuje burmistrz Leszek Kopeć.
23.09.2016
Czytaj więcej

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
20.09.2016
Czytaj więcej

Łuna nad Wiśniową

Drogą przez wieś, na sygnale, przemyka kilkanaście samochodów strażackich. Skręcają w drogę, prowadzącą przez przez rzekę Kacankę, w stronę wzgórza. Łatwo zauważyć, powód dla którego całe to zamieszanie. Nad „Winnicą”, z głębi lasu unosi się bury słup dymu. Miejsce jest trudno dostępne, a po wielotygodniowej suszy drzewa mogą w każdej chwili stanąć w ogniu. Zastęp straży pożarnej przystępują do rozkładania linii pożarniczej, od rzeki Kacanki do samego lasu. Nad doliną rozlega się miarowy warkot pomp, ale także coś jeszcze. Od zachodu nadlatuje dromader, wezwany przez służbę leśną samolot specjalny. Maszyna zniża lot, oblatuje wzgórze i z zegarmistrzowską precyzją, w sam środek pożogi, zrzuca ładunek środka gaśniczego.
20.09.2016
Czytaj więcej

Projekt „e-rzemiosło"

20.09.2016
Czytaj więcej

Informacja o naborach wniosków

Informujemy, iż w dniu 2 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390).
20.09.2016
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.