Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych

Spotkanie otwarte w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Staszów, tj. sporządzenia dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji”, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
15.10.2021
Czytaj więcej

OSP Oględów z dotacją

Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pt.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Oględowie”. Nowy sprzęt wzmocni siłę jednostki, a tym samym poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Staszów.
15.10.2021
Czytaj więcej

Zwiększamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym

We wtorek, 12 października, w Starostwie Powiatowym w Staszowie została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie, a wykonawcą - firmą DB BUDOWNICTWO Sp. z o. o. z Rytwian, na wykonanie prac dotyczących modernizacji przejść dla pieszych, w ramach zamówienia pn. "Budowa i przebudowa łącznie 13 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych". Przy podpisaniu dokumentu obecny był burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, jak również starosta staszowski Józef Żółciak, a umowę z wykonawcą w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie podpisał dyrektor Mirosław Bernyś. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach.
15.10.2021
Czytaj więcej

Wody Polskie: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów – dwóch odcinków wodociągów dosyłowych PEø315x18,7 w rurze ochronnej PE100 SDR17 ø500x29,7 metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Desta, na działce nr ew. 5551, obręb 0001 Staszów, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów-miasto, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie; w związku z przebudową sieci wodociągowej.
15.10.2021
Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty z terenu gminy Staszów życzymy pomyślnej realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, dumy z licznych sukcesów uczniów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
14.10.2021
Czytaj więcej

Zmiana terminu jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, uległ zmianie termin przeprowadzania jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzenie przedmiotowej akcji szczepień planowane jest na 14 – 19 października 2021r.
14.10.2021
Czytaj więcej

Pracownicy oświaty z gminy Staszów nagrodzeni

Na uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniono pedagogów, dyrektorów oraz wszystkich pracowników oświaty. Były kwiaty oraz słowa podziękowania. Wydarzenie odbyło się w środę, 13 października, w Staszowskim Ośrodku Kultury.
14.10.2021
Czytaj więcej

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego - konsultacje społeczne w Staszowie

W dniu 12 października w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021 – 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14.10.2021
Czytaj więcej

Koncert zespołu Góralska Hora: „Nuty Góralskie Św. Jana Pawła II”

Koncert odbędzie się w ramach obchodów nadania Patrona Św. Jana Pawła II dla Staszowa. Niedziela, 17.10.2021 r. godz.15:00, kościół pw. św. Barbary w Staszowie.
14.10.2021
Czytaj więcej

Staszowianie spotkali się z kulturą łowiecką

Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką odbyły się po raz IV. Święto myśliwych, jeźdźców i leśników odbyło się w niedzielę, 10 października nad Zalewem nad Czarną.
14.10.2021
Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

w dniu 14 października 2021 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.
13.10.2021
Czytaj więcej

Oddali krew – najcenniejszy dar

Staszowianie nie zawiedli po raz kolejny. W poniedziałek, 11 października, mieszkańcy gminy odpowiedzieli na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Łącznie w akcji wzięło udział 51 osób, z czego aż 40 oddało krew. Co istotne 14 osób oddało krew po raz pierwszy w życiu. W punkcie poboru, w sali konferencyjnej staszowskiego magistratu udało się zebrać łącznie 18 litrów drogocennego daru życia.
13.10.2021
Czytaj więcej

Dzień Otwarty - TANIEC, MUZYKA, RUCH

Zajęcia z elementami: tańca nowoczesnego, jazzowego, współczesnego i latino. Lekcje poprowadzi tancerka i choreograf Katarzyna Moskal.
13.10.2021
Czytaj więcej

Parking przy boisku „Orlik" będzie nieczynny

W związku z organizacją Biegu Papieskiego 2021 i Marszu Nordic Walking w sobotę 16 października, parking obok boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza będzie nieczynny od piątku 15 października od godz. 7:00 do soboty 16 października do godz. 21:00. Uprzejmie prosimy o nie parkowanie samochodów na parkingu w w/w dniach.
13.10.2021
Czytaj więcej

Rajd rowerowy do Mokrego

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kurozwękach kultywują tradycje patriotyczne i dbają o miejsca pamięci narodowej. W poniedziałek, 4 października, wraz z opiekunami zorganizowali rajd rowerowy i wybrali się do miejscowości Mokre, gdzie znajduje się pomnik (kapliczka) upamiętniający żołnierzy AK, którzy brali udział w akcji "Burza" podczas II Wojny Światowej.
13.10.2021
Czytaj więcej

Programowanie w Bibliotece

Jeżeli Twoje dziecko interesuje się informatyką , a Ty chcesz dać mu możliwość nabycia tak potrzebnych w dzisiejszych czasach kompetencji cyfrowych- zgłoś się do Biblioteki Publicznej w Staszowie.
13.10.2021
Czytaj więcej

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

uległ zmianie termin posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 października 2021 roku na dzień 19 października 2021 roku, godz. 11:00.
13.10.2021
Czytaj więcej

Utrudnienia w ruchu ulicznym podczas Biegu Papieskiego 2021

Informujemy, że 16 października w godzinach od 18:00 do 20:00 wystąpią utrudnienia w ruchu ulicznym na trasie Biegu Papieskiego 2021 i Marszu Nordic Walking. Zamknięte zostaną: ul. Mickiewicza, Łącznik, Jarosława Dąbrowskiego, Topolowa, 11 – go Listopada, Szpitalna, Kolejowa oraz Mickiewicza. Podczas wydarzenia mogą wystąpić czasowe problemy z wyjazdem z osiedla Ogrody.
13.10.2021
Czytaj więcej

Słuchacze – seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli nowy rok akademicki 2021/2022

We wtorek, 5 października, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie uroczystym „Gaudeamus Igitur” nowy rok akademicki 2021/2022 powitali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie. Oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego dokonała Grażyna Szlęk – Wiceprezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, a zarazem opiekun Uniwersytetu.
12.10.2021
Czytaj więcej

Zapisz się do Świetlicy Jutrzenka i weź udział w projekcie „W rodzinie siła!”

Celem główny projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny dla 100 rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym 100 dzieci i 100 rodziców) poprzez wsparcie według ich indywidualnych potrzeb.
11.10.2021
Czytaj więcej

ZEC: Informacja dotycząca awarii kotła przy ulicy Szpitalnej 37

Ze względu na awarię kotła w kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w budynku przy ulicy Szpitalnej 37 w Staszowie informujemy o wystąpieniu ograniczenia w dostawie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do lokali zasilanych z w/w kotłowni.
11.10.2021
Czytaj więcej

Uroczystość nadania miastu Staszów patrona św. Jana Pawła II

Biskup Sandomierski, Krzysztof Nitkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, Proboszcz parafii św. Bartłomieja, Szczepan Janas oraz Proboszcz parafii św. Barbary, Grzegorz Jeż zapraszają na uroczystość nadania miastu Staszów patrona św. Jana Pawła II.
11.10.2021
Czytaj więcej

POTRZEBNA KREW!

Mieszkaniec gminy Staszów uległ poważnemu wypadkowi i walczy o życie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Prosimy o pomoc i oddawanie krwi z zaznaczeniem dla KAROLA MAŁASA. (krew można oddawać w każdym punkcie RCCiK w Polsce). W poniedziałek, 11 października, od godz. 9:00, krew będzie można oddać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, (sala konferencyjna).
08.10.2021
Czytaj więcej

Wystawa grafik inspirowanych twórczością Stanisława Lema

Staszowski Ośrodek Kultury oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają do udziału w projekcie pt. LEM. W październiku i listopadzie zaprezentowana zostanie wystawa planszowa promującą dzieła Mistrza poprzez prace współczesnych artystów, którzy specjalnie dla potrzeb tego projektu zinterpretowali plastycznie dziesięć książek Lema.
07.10.2021
Czytaj więcej

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - TURYSTYKA

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.
07.10.2021
Czytaj więcej

Projekcja filmu z okazji Nocy Bibliotek

"CZYTANIE WZMACNIA” to hasło tegorocznej, VII edycji Nocy Bibliotek. Z tej okazji 8.10.2021 r. (godz. 14.30) zapraszamy do biblioteki na projekcję filmu familijnego „Operacja Człowiek w czerni”, Norwegia 2018, reż. Grethe Bøe-Waal. Jest to kryminał familijny o parze młodych detektywów, ekranizacja popularnej serii książek dla dzieci „Biuro Detektywistyczne nr 2”
07.10.2021
Czytaj więcej

Golejów z dnia na dzień coraz piękniejszy

Prace rewitalizacyjne na Golejowie idą pełną parą, a staszowska perełka krok po kroku odzyskuje blask. Nieprzerwanie od sierpnia tego roku wykonawcy inwestycji pracują nad oczyszczeniem golejowskich jezior oraz wykonują roboty ogólnobudowlane. Pracom na Golejowie przyjrzeli się burmistrz Leszek Kopeć wraz ze swoim zastępcą, dr Ewą Kondek. Włodarze ocenili ich postęp.
06.10.2021
Czytaj więcej

Dzień Przedszkolaka w Koniemłotach

20 września 2021r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy wyjątkowe święto - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji dzieci mogły przyjść przebrane w ulubiony strój, czekała na nie pięknie udekorowana sala i moc atrakcji.
05.10.2021
Czytaj więcej

Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

W dniach 7 – 12 października 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
05.10.2021
Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 7 października 2021 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie.
05.10.2021
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.