Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

WAŻNE: Szczepienia przeciwko COVID-19

Informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19
15.01.2021
Czytaj więcej

Staszowianie po raz kolejny oddali krew

Szpitale często borykają się z problemem braku krwi i jej składników, które są niezbędne do leczenia i ratowania ludzkiego życia. Niestety z tego, jak ważna jest krew zdajemy sobie często sprawę dopiero, kiedy jest potrzebna nam, albo naszym bliskim.
15.01.2021
Czytaj więcej

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Na dzień 13 stycznia, na wniosek Burmistrza miasta i gminy Staszów, zwołano XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Staszowie. Obrady odbyły się z w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
15.01.2021
Czytaj więcej

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
14.01.2021
Czytaj więcej

Nie żyje Wincenty Krakówka - wieloletni sołtys Niemścic

14.01.2021
Czytaj więcej

Dotacje na start dla młodych

W ramach projektu mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 18-29 lat będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości 38 650,00 zł (dotacja inwestycyjna 23 050,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 mies. funkcjonowania firmy 15 600,00 zł).
14.01.2021
Czytaj więcej

Konkurs „Skarby ukryte w odpadach"

Konkurs plastyczny „Skarby ukryte w odpadach" przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Czas składania prac konkursowych: 11.01.2021-12.02.2021 r.
13.01.2021
Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 stycznia 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
12.01.2021
Czytaj więcej

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 11:30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
12.01.2021
Czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE: Szczepienia przeciw COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rozpoczętą akcją szczepień przeciwko COVID-19, odsyła do strony kampanii "Szczepimy się" https://www.gov.pl/web/szczepimysie, gdzie zamieszczone są aktualne i ważne informacje oraz zalecenia związane ze szczepieniami na COVID-19.
08.01.2021
Czytaj więcej

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody

W czwartek, 7 stycznia, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek, wręczyli atrakcyjne nagrody zwycięzcom konkursu na zbiórkę surowców wtórnych. W kategorii „Placówka oświatowa” bezkonkurencyjna okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie. W kategorii „Klasa” zwyciężyła klasa III b ze staszowskiej „Dwójki”, drugie miejsce zajęła klasa III a z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie, a trzecie klasa VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Kurozwękach.
08.01.2021
Czytaj więcej

Symboliczny orszak Trzech Króli w Staszowie

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia orszak Trzech Króli w Staszowie, w tym roku, miał symboliczny charakter.
07.01.2021
Czytaj więcej

"Biblioteczny miszmasz" czyli ferie on-line w staszowskiej bibliotece

Tak, jak co roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów zaprasza najmłodszych Czytelników wraz z Rodzicami do udziału w feriach zimowych – z tym, że w tym roku w wirtualnym wymiarze. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 na bibliotecznym Facebooku prezentowany będzie "Biblioteczny MISZMASZ" : rebusy, bajkowe puzzle i łamigłówki, (G)rywalizacja literacka, zabawy z książką, konkursy oraz bajeczki ze skrzyneczki.
05.01.2021
Czytaj więcej

Nowy sprzęt dla strażaków ochotników z Czajkowa i Smerdyny

Strażacy z dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: z Czajkowa Południowego i ze Smerdyny otrzymali nowe wyposażenie na łączną kwotę około dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Gmina Staszów zakupiła sprzęt w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
05.01.2021
Czytaj więcej

Wspomnienia obchodów Święta Trzech Króli

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia, w tym roku ulicami Staszowa nie przejdą tradycyjne orszaki Trzech Króli. Uroczystość odbędzie się tylko w wymiarze symbolicznym. Trzej Królowie zgodnie z obyczajem pokłonią się Dzieciątku przy Stajence Betlejemskiej przed staszowskim Ratuszem.
05.01.2021
Czytaj więcej

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

30 grudnia, przy wykorzystaniu środków na odległość, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W trybie zdalnym obradowano nad ośmioma uchwałami, w tym nad wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości należących do gminy Staszów. Ustalono także dopłaty dla taryfowych grup odbiorców.
05.01.2021
Czytaj więcej

29. Finał Wielkiej Orkiersty Świątecznej Pomocy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2021 r. W dniu tym kwestujący zbierać będą pieniądze do puszek z przeznaczeniem na cele charytatywne. W tym roku WOŚP odbywa się pod hasłem: "Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Finał z głową!".
05.01.2021
Czytaj więcej

Ferie z SOKiem w sieci

Zapraszamy na ferie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury w Staszowie. Zajęcia i warsztaty odbędą się online na kanale youtube.com oraz na fanpage'u SOK.
05.01.2021
Czytaj więcej

XXXII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w formule on-line

W br. festiwal przybiera formę konkursu, który przebiegać będzie on-line zgodnie z regulaminem. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 stycznia 2021r. Wyniki festiwalu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sok.info.pl oraz fanpage'u SOK 22 stycznia br.
05.01.2021
Czytaj więcej

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

23 grudnia, w zdalnym trybie obradowania, odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Na sesji głosowano między innymi nad uchwaleniem budżetu miasta i gminy Staszów na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035.
04.01.2021
Czytaj więcej

Godziny otwarcia biblioteki

Godziny pracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w czasie epidemii. Biblioteka działa w ograniczonym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
04.01.2021
Czytaj więcej

V Ogólnopolski konkurs "Bliżej pszczół"

Fundacja Rozwoju KUL wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelnej Woli, są organizatorami cyklicznej konferencji pn. "Pszczoła w mieście" oraz V Ogólnopolskiego konkursu "Bliżej pszczół". Tematem konkursu jest wiedza o pszczołach oraz jej biologii i wytworach, jego celem jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości.
04.01.2021
Czytaj więcej

Życzenia

31.12.2020
Czytaj więcej

VII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021
31.12.2020
Czytaj więcej

Harmonogram akcji krwiodawstwa w 2021 roku

Harmonogram akcji krwiodawstwa w 2021 roku
30.12.2020
Czytaj więcej

Przebudowa drogi przy ul. Wschodniej zakończona

Zakończyły się prace budowlane przy ulicy Wschodniej. Za dawnym sklepem „Pionier”, obecnie sklepem Społem „Gama”, w ramach robót budowlanych została wymieniona nawierzchnia drogi wewnętrznej o powierzchni 518 m2, został utwardzony teren pod chodnik z betonowej kostki brukowej o powierzchni 16,00 m2 oraz ustawiony krawężnik.
29.12.2020
Czytaj więcej

Bezpieczniej w Gminie Staszów

Kolejne zmiany w gminie Staszów. Z każdą inwestycją nasza Gmina staje się bezpieczniejsza, bardziej funkcjonalna i estetyczna. W celu zwiększenia bezpieczeństwa powstały nowe progi zwalniające. Podniesione zostało przejście dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej, w okolicy sklepu „Biedronka”, a na ulicy Rytwiańskiej powstał próg zwalniający.
29.12.2020
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.
29.12.2020
Czytaj więcej

Chodnik przy ulicy Krakowskiej gotowy

Prace przy przebudowie chodnika koło ulicy Krakowskiej zostały zakończone. Przebudowany został ciąg pieszy przy ul. Krakowskiej w Staszowie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oględowską/Kościuszki do parkingu przy sklepie Vistula.
23.12.2020
Czytaj więcej

Jasełka „Cicha Noc, Święta Noc…”

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Ten magiczny czas daje się odczuć w przedszkolu w Kurozwękach, gdzie przedszkolaki pod opieką wychowawczyń przygotowały Jasełka pod tytułem „Cicha Noc, Święta Noc…”. Piękna scenografia oraz w świąteczne stroje nadały uroczysty i nastrojowy klimat. Mali aktorzy zaprezentowali umiejętności wokalne śpiewając kolędy, recytatorskie, a także taneczne. Dzieci grały również na instrumentach muzycznych. Na zakończenie przedszkolaki złożyły wszystkim serdeczne życzenia. Rodzice nie mogli niestety oglądać występu swoich dzieci na żywo. Cały występ został nagrany i umieszczony na stronie internetowej Przedszkola.
23.12.2020
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.