Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

WAŻNE: Szczepienia przeciwko COVID-19

Informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19
15.01.2021
Czytaj więcej

Nie żyje Wincenty Krakówka - wieloletni sołtys Niemścic

14.01.2021
Czytaj więcej

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
14.01.2021
Czytaj więcej

Dotacje na start dla młodych

W ramach projektu mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 18-29 lat będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości 38 650,00 zł (dotacja inwestycyjna 23 050,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 mies. funkcjonowania firmy 15 600,00 zł).
14.01.2021
Czytaj więcej

Konkurs „Skarby ukryte w odpadach"

Konkurs plastyczny „Skarby ukryte w odpadach" przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Czas składania prac konkursowych: 11.01.2021-12.02.2021 r.
13.01.2021
Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 stycznia 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
12.01.2021
Czytaj więcej

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 11:30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
12.01.2021
Czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE: Szczepienia przeciw COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rozpoczętą akcją szczepień przeciwko COVID-19, odsyła do strony kampanii "Szczepimy się" https://www.gov.pl/web/szczepimysie, gdzie zamieszczone są aktualne i ważne informacje oraz zalecenia związane ze szczepieniami na COVID-19.
08.01.2021
Czytaj więcej

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody

W czwartek, 7 stycznia, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek, wręczyli atrakcyjne nagrody zwycięzcom konkursu na zbiórkę surowców wtórnych. W kategorii „Placówka oświatowa” bezkonkurencyjna okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie. W kategorii „Klasa” zwyciężyła klasa III b ze staszowskiej „Dwójki”, drugie miejsce zajęła klasa III a z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie, a trzecie klasa VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Kurozwękach.
08.01.2021
Czytaj więcej

Symboliczny orszak Trzech Króli w Staszowie

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia orszak Trzech Króli w Staszowie, w tym roku, miał symboliczny charakter.
07.01.2021
Czytaj więcej

Nowy sprzęt dla strażaków ochotników z Czajkowa i Smerdyny

Strażacy z dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: z Czajkowa Południowego i ze Smerdyny otrzymali nowe wyposażenie na łączną kwotę około dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Gmina Staszów zakupiła sprzęt w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
05.01.2021
Czytaj więcej

29. Finał Wielkiej Orkiersty Świątecznej Pomocy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2021 r. W dniu tym kwestujący zbierać będą pieniądze do puszek z przeznaczeniem na cele charytatywne. W tym roku WOŚP odbywa się pod hasłem: "Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Finał z głową!".
05.01.2021
Czytaj więcej

Wspomnienia obchodów Święta Trzech Króli

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia, w tym roku ulicami Staszowa nie przejdą tradycyjne orszaki Trzech Króli. Uroczystość odbędzie się tylko w wymiarze symbolicznym. Trzej Królowie zgodnie z obyczajem pokłonią się Dzieciątku przy Stajence Betlejemskiej przed staszowskim Ratuszem.
05.01.2021
Czytaj więcej

XXXII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w formule on-line

W br. festiwal przybiera formę konkursu, który przebiegać będzie on-line zgodnie z regulaminem. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 stycznia 2021r. Wyniki festiwalu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sok.info.pl oraz fanpage'u SOK 22 stycznia br.
05.01.2021
Czytaj więcej

Ferie z SOKiem w sieci

Zapraszamy na ferie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury w Staszowie. Zajęcia i warsztaty odbędą się online na kanale youtube.com oraz na fanpage'u SOK.
05.01.2021
Czytaj więcej

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

30 grudnia, przy wykorzystaniu środków na odległość, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W trybie zdalnym obradowano nad ośmioma uchwałami, w tym nad wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości należących do gminy Staszów. Ustalono także dopłaty dla taryfowych grup odbiorców.
05.01.2021
Czytaj więcej

"Biblioteczny miszmasz" czyli ferie on-line w staszowskiej bibliotece

Tak, jak co roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów zaprasza najmłodszych Czytelników wraz z Rodzicami do udziału w feriach zimowych – z tym, że w tym roku w wirtualnym wymiarze. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 na bibliotecznym Facebooku prezentowany będzie "Biblioteczny MISZMASZ" : rebusy, bajkowe puzzle i łamigłówki, (G)rywalizacja literacka, zabawy z książką, konkursy oraz bajeczki ze skrzyneczki.
05.01.2021
Czytaj więcej

V Ogólnopolski konkurs "Bliżej pszczół"

Fundacja Rozwoju KUL wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelnej Woli, są organizatorami cyklicznej konferencji pn. "Pszczoła w mieście" oraz V Ogólnopolskiego konkursu "Bliżej pszczół". Tematem konkursu jest wiedza o pszczołach oraz jej biologii i wytworach, jego celem jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości.
04.01.2021
Czytaj więcej

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

23 grudnia, w zdalnym trybie obradowania, odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Na sesji głosowano między innymi nad uchwaleniem budżetu miasta i gminy Staszów na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035.
04.01.2021
Czytaj więcej

Godziny otwarcia biblioteki

Godziny pracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w czasie epidemii. Biblioteka działa w ograniczonym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
04.01.2021
Czytaj więcej

VII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021
31.12.2020
Czytaj więcej

Życzenia

31.12.2020
Czytaj więcej

Harmonogram akcji krwiodawstwa w 2021 roku

Harmonogram akcji krwiodawstwa w 2021 roku
30.12.2020
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.
29.12.2020
Czytaj więcej

Przebudowa drogi przy ul. Wschodniej zakończona

Zakończyły się prace budowlane przy ulicy Wschodniej. Za dawnym sklepem „Pionier”, obecnie sklepem Społem „Gama”, w ramach robót budowlanych została wymieniona nawierzchnia drogi wewnętrznej o powierzchni 518 m2, został utwardzony teren pod chodnik z betonowej kostki brukowej o powierzchni 16,00 m2 oraz ustawiony krawężnik.
29.12.2020
Czytaj więcej

Bezpieczniej w Gminie Staszów

Kolejne zmiany w gminie Staszów. Z każdą inwestycją nasza Gmina staje się bezpieczniejsza, bardziej funkcjonalna i estetyczna. W celu zwiększenia bezpieczeństwa powstały nowe progi zwalniające. Podniesione zostało przejście dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej, w okolicy sklepu „Biedronka”, a na ulicy Rytwiańskiej powstał próg zwalniający.
29.12.2020
Czytaj więcej

Chodnik przy ulicy Krakowskiej gotowy

Prace przy przebudowie chodnika koło ulicy Krakowskiej zostały zakończone. Przebudowany został ciąg pieszy przy ul. Krakowskiej w Staszowie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oględowską/Kościuszki do parkingu przy sklepie Vistula.
23.12.2020
Czytaj więcej

Kombatanci przed Świętami otrzymali paczki

W dniu 22 grudnia br. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach przekazał 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ,,Paczki Bożonarodzeniowe” z żywnością dla kombatantów z województwa świętokrzyskiego.
23.12.2020
Czytaj więcej

Jasełka 2020

ZPO PSP im. T. Kościuszki w Koniemłotach realizując cele akcji MEN ,,Razem na Święta", pragnie podzielić się wyjątkową atmosferą jaką stworzyły przedszkolaki podczas tegorocznych Jasełek, które zostały wystawione w szkole 22.12.2020r. Równocześnie życzymy Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Radości i Nadziei Świąt Bożego Narodzenia.
23.12.2020
Czytaj więcej

Jasełka „Cicha Noc, Święta Noc…”

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Ten magiczny czas daje się odczuć w przedszkolu w Kurozwękach, gdzie przedszkolaki pod opieką wychowawczyń przygotowały Jasełka pod tytułem „Cicha Noc, Święta Noc…”. Piękna scenografia oraz w świąteczne stroje nadały uroczysty i nastrojowy klimat. Mali aktorzy zaprezentowali umiejętności wokalne śpiewając kolędy, recytatorskie, a także taneczne. Dzieci grały również na instrumentach muzycznych. Na zakończenie przedszkolaki złożyły wszystkim serdeczne życzenia. Rodzice nie mogli niestety oglądać występu swoich dzieci na żywo. Cały występ został nagrany i umieszczony na stronie internetowej Przedszkola.
23.12.2020
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.