Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne- pomoc dla rolników

Przypominamy, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym w wyniku przymrozków, mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.
29.01.2021
Czytaj więcej

„Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” - konkurs plastyczny

Zaproszenie dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „Kubizm w kubku”.
29.01.2021
Czytaj więcej

Konkurs "Tradycyjny Sad"

To ogólnopolski konkurs grantowy, mający na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, które charakteryzuje wyjątkowy smak owoców i naturalna odporność na mróz, choroby oraz szkodniki. Wieńczeniem udziału w projekcie jest założenie na przyszkolnych terenach mini sadu składającego się z co namniej 5 drzewek tradycyjnych odmian czereśni.
29.01.2021
Czytaj więcej

29. Finał WOŚP w Staszowie - koncert online

31 stycznia, start godz. 18:00. Podczas koncertu online wystąpią: Szkoła Tańca „Enigma", Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie, Klub Piosenki„ RYTM" oraz Kamil Kondek i Magda Magdziarz.
29.01.2021
Czytaj więcej

Młodzi strażacy pamiętali ...

W piątek, 22 stycznia, obchodziliśmy już 158. rocznicę powstania styczniowego. Jak każdego roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kurozwęk pamiętali o powstańcach poległych w tej miejscowości.
28.01.2021
Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów.
28.01.2021
Czytaj więcej

Nabór na rachmistrzów spisowych

Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji! Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
28.01.2021
Czytaj więcej

Jubileusz w dobie pandemii - 30-lecie OPS

W ciągu ostatnich 30 lat pomoc społeczna przeszła swoistą metamorfozę. O ile niezmienny pozostał cel nadrzędny, którym jest pomoc osobom/rodzinom w rozwiązywaniu istniejących problemów, o tyle w sposobach realizacji tego celu zmieniło się niemal wszystko.
28.01.2021
Czytaj więcej

Ważne: Akcje krwiodawstwa - zmiana miejsca

25 stycznia, staszowianie kolejny raz pokazali, że potrafią się zjednoczyć i pomóc drugiemu człowiekowi. W poniedziałek, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie pojawiło się 49 osób. To dzięki nim do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach trafiło prawie 20 litrów krwi!
27.01.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacje SOK i UMiG rozpoczęte

Rozpoczęto prace remontowe przy budynkach Staszowskiego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Są to dwa z trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta, które zostaną wyremontowane w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.
27.01.2021
Czytaj więcej

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Staszowie rozpoczyna szczepienia

Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ od dnia 26 stycznia 2021r. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Staszowie rozpoczyna szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia będą odbywać się w Gabinecie Zabiegowym M-GSPZOZ w ilość 30 osób tygodniowo.
26.01.2021
Czytaj więcej

Projekt POWER ,, Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”

Przedszkole nr 8 im J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie po raz kolejny realizuje w ramach akcji KA 1 ,, Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” projekt ,,Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”, który ma na celu podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli dotyczących pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poszerzenie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego.
26.01.2021
Czytaj więcej

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 stycznia 2021 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.). Podczas sesji, która odbyła się w zdalnym trybie obradowania, zajmowano się czterema projektami uchwał.
26.01.2021
Czytaj więcej

158. rocznica wybuchu powstania styczniowego

158 lat temu, 22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie ogłosił wybuch powstania przeciw Imperium Rosyjskiemu. Wszyscy mieszkańcy I Rzeczypospolitej: Polacy, Litwini, Rusini, Żydzi zostali wezwani do walki z zaborcą. Zmagania wojenne trwały ponad rok. Śladami pamięci tamtych dni są mogiły zbiorowe walczących o wolną Polskę.
25.01.2021
Czytaj więcej

Koncert podsumowujący XXXII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Podsumowanie wyjątkowej, 32. edycji Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Wyjątkowej, bo pierwszy raz internetowej. 22 stycznia o godz. 17:00 opublikowane zostanie nagranie koncertu.
22.01.2021
Czytaj więcej

UWAGA! Przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych i solarnych zamontowanych w ramach projektu ...

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje mieszkańców, że w dniach od 25.01.2021 r. do 28.02.2021 r. zostaną przeprowadzone przeglądy serwisowe instalacji fotowoltaicznych i solarnych zamontowanych w ramach projektu pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów" realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”. Przeglądy serwisowe będą wykonywane przez Firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe STALMET Józef Szostak, Dobieszów 25, 48-100 Głubczyce.
22.01.2021
Czytaj więcej

„Niepodległa" zaprasza na wirtualny kurs tańca

Niepodległa z okazji karnawału zaprasza do swojego ogrodu na wirtualny kurs tańca. To propozycja m.in. dla samorządowych instytucji kultury, szkół i wszystkich zainteresowanych kulturą II RP. Od 22 stycznia br., poznając kroki najmodniejszych tańców miejskich z dwudziestolecia międzywojennego, będzie można przenieść się na parkiety przedwojennych dancingów. Co piątek zapraszamy na profile Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań oraz na kanał YouTube Niepodległa.
22.01.2021
Czytaj więcej

Polska kranówka - ankieta

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ankieta aktywna do 22 stycznia 2021 r.
21.01.2021
Czytaj więcej

Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych - wspomnienia

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia, w tym roku nie odbędzie się Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego. W latach wcześniejszych w wydarzeniu chętnie udział brali mieszkańcy gminy Staszów i Rytwiany, samorządowcy, członkowie Związku Strzeleckiego, harcerze, pasjonaci historii oraz członkowie PTTK. Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych na trasie Wiązownica-Kolonia - Rytwiany odbył się już sześciokrotnie.
21.01.2021
Czytaj więcej

Nowe terminy składania wniosków „Rodzina 500+"

Komunikat dot. nowych terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze - program "Rodzina 500+„ w 2021r.
21.01.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: oferty pracy w ZGOK Rzędów

Oferty pracy w Spółce ZGOK Sp.z o.o. w Rzędowie na stanowiskach: sortowacz, pracownik ds. produkcji pomocniczej.
21.01.2021
Czytaj więcej

Nie żyje Wiesław Zalewski - Zasłużony dla Miasta

21.01.2021
Czytaj więcej

Umowy na remonty dróg podpisane

W środę, 20 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz, Leszek Kopeć przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Henryki Skowron podpisał z wykonawcą dwie umowy na remont dróg przy pomocy kruszywa.
21.01.2021
Czytaj więcej

Konkurs „DEKORACJA RECYKLINGOWA”

Konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Czas składania prac konkursowych: 18.01.2021-19.03.2021 r.
20.01.2021
Czytaj więcej

Dofinansowanie usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że mieszkańcy, którzy zdemontowali pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż szkodliwego pokrycia w 2021 roku, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją groźnych dla zdrowia materiałów.
20.01.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

W dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 10:00 odbędą się posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
20.01.2021
Czytaj więcej

Giełdowy Rynek Rolny: magazyny zwolnione z opłat

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
20.01.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
20.01.2021
Czytaj więcej

Dzieje się na staszowskich aukcjach WOŚP!

W tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej odbędzie się 31 stycznia. Żeby dorzucić swoją cegiełkę wcale nie trzeba wychodzić z domu. Już teraz zapraszamy wszystkich na aukcje internetowe przygotowane przez staszowski sztab WOŚP. Można na nich wylicytować ciekawe przedmioty, usługi i atrakcje. Na chętnych czekają m.in. vouchery na jazdę konną, usługę fryzjerską i barberską, karnet na basen i siłownię, przejazd wozem strażackim, gadżety 29. Finału, zestawy promocyjne przygotowane przez UMiG Staszów oraz przedmioty przekazane przez osoby prywatne. Warto śledzić profil facebookowy staszowskiego sztabu, na którym codziennie pojawiają się nowe aukcje.
19.01.2021
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - marznące opady

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Strefa opadów marznących przemieszczać się będzie z zachodu na wschód województwa.
19.01.2021
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.